Marki miast polskich

Siła nazwy Toruń. Najmocniejsze marki miast polskich
 
Warszawa, Kraków i Gdańsk posiadają najmocniejsze marki spośród wszystkich miast wojewódzkich – wynika z rankingu przygotowanego przez TNS Polska w 2013 r.
Badanie siły marek poszczególnych miast wojewódzkich przygotowano na podstawie opinii ogółu Polaków, a więc nie mieszkańców samych miast. Respondentów pytano m.in. o to, które miasto wybraliby na weekendowy wyjazd, a które poleciliby zagranicznej firmie chcącej zainwestować w Polsce.
W oparciu o zebrane informacje stworzony został ranking, który otwiera Warszawa (uzyskała 118 punktów na 300 możliwych do zdobycia). Na drugim miejscu uplasował się Kraków z wynikiem 107 punktów, a na trzecim Gdańsk z 89 punktami.
Jak tłumaczą autorzy badania, stolica swą czołową pozycję zawdzięcza przede wszystkim temu, że Polacy postrzegają ją jako miasto, w którym najlepiej żyje się jego mieszkańcom.
Kraków i Gdańsk to miasta postrzegane jako zdecydowanie najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym - ponad połowa respondentów wybrałaby te miasta na otrzymaną w prezencie wycieczkę weekendową, przy czym dla ponad 20 proc. osób są to miasta pierwszego wyboru.
Na kolejnych miejscach znalazły się Warszawa i Wrocław, o których wspomniało blisko 30 proc. ankietowanych, a jeszcze na kolejnych Szczecin, Toruń i Poznań, o których mówiło mniej więcej 20 proc. osób.
Za cel wycieczki częściej wybierano miasta bardziej odległe od miejsca zamieszkania i może też przez to mniej znane. Ankietowani z poszczególnych województw rzadziej chcieliby się wybrać do swej regionalnej stolicy. Przykładowo o Krakowie wspomina 27 proc. Małopolan, a wśród ogółu badanych odsetek ten wynosi 55 proc.
Ponadto Kraków obok Warszawy zajął czołową pozycję wśród miejsc, które polecono by zagranicznemu inwestorowi na otwarcie siedziby firmy. O obydwu miastach wspomniało ok. 40 proc. ankietowanych, natomiast Warszawa częściej niż Kraków pojawiała się jako pierwsze wskazanie (19 proc. w porównaniu do 14 proc.).
Kolejne najczęściej wymieniane miasta to: Wrocław (31%), Gdańsk (27%), Poznań (25%) i Katowice (20%).
Odwrotną zależność niż w przypadku celu podróży, zaobserwowano w przypadku udzielenia rady inwestycyjnej – mieszkańcy częściej wskazywali na stolicę swojego regionu. Przykładowo wśród mieszkańców Wielkopolski 66 proc. wskazało Poznań jako najlepsze miejsce do zainwestowania (wśród ogółu odsetek ten wynosi 25 proc.).
Zdecydowana większość Polaków (64 proc.) zapytana o miasto, w którym ludziom żyje się najlepiej, wskazało na Warszawę. Aż 45 proc. osób stolicę wymieniło na pierwszym miejscu.
Kolejne miasta to Kraków (38 proc.) i Wrocław (36 proc.), a jeszcze dalsze miejsca zajmują Gdańsk (30 proc.) i Poznań (27 proc.).
Badanie przeprowadzono miedzy 2, a 7 sierpnia 2013 r. na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
Miasta w skojarzeniach Polaków.
Z czym kojarzy się Toruń?
 
Praktycznie wszyscy (98%) internauci mają jakiekolwiek skojarzenia z Toruniem. Wśród osób, którym Toruń z czymś się kojarzy, zdecydowana większość kojarzy z miastem coś specyficznego (np. konkretne miejsca, osoby). Odpowiedzi, które mogłyby dotyczyć również innych miejsc w Polsce (np. „moja koleżanka”, „byłem tam”) pojawiały się sporadycznie, łącznie tylko 1% internautów miał takie skojarzenia. 
 
Toruń przywodzi na myśl dwa dominujące skojarzenia – piernikiMikołaja Kopernika.
 
Najsilniejsze skojarzenie to toruńskie pierniki. Aż czterech na pięciu (78%) internautów na pytanie z czym kojarzy się Toruń odpowiada „z piernikami”. Porównując skojarzenia z Toruniem ze skojarzeniami z 18 przebadanymi do tej pory przez IMAS miastami, toruńskie pierniki to najsilniejsze ze wszystkich skojarzeń. I tak, pierniki „przebijają” lidera skojarzeń z Opolem - festiwal piosenki (72%), z Krakowem - Wawel (53%), z Gdańskiem – morze/Zatoka Gdańska (50%) czy z Warszawą - stolica Polski (48%).
Drugie pod względem siły skojarzenie z Toruniem to Mikołaj Kopernik, wymieniany spontanicznie przez połowę (47%) internautów. Dla porównania – w analogicznym badaniu skojarzeń z Gdańskiem, „tylko” 13% wymieniło spontanicznie Lecha Wałęsę. W pozostałych miastach, odsetek osób, które na pytanie z czym kojarzy im się dane miasto, podaje spontanicznie konkretne nazwisko, jest jeszcze niższy. Jeśli więc brać pod uwagę tylko osoby, z którymi kojarzą się polskie miasta, Kopernik jest najmocniej kojarzoną postacią.

Toruń to zabytkowe miasto, siedziba Radia Maryja kierowanego przez o. Tadeusza Rydzyka. 
Kolejna grupa skojarzeń to Radio Maryja (7%) oraz Tadeusz Rydzyk (8%). Internauci wymieniają też konkretne zbytki i atrakcje turystyczne miasta: Krzywą Wieżę, Planetarium, Starówkę, Rynek (1-2%).

Inne, słabsze skojarzenia to Uniwersytet Mikołaja Kopernika, studenci (łącznie 2%), most na Wiśle, Wisła, miasto nad Wisłą (łącznie 1%), pozytywne opinie nt. miasta - piękne, pełne tradycji miasto (1%) oraz skojarzenia związane ze sportem (1%).
Sporadycznie odnotowano również inne, pojedyncze skojarzenia, np. „konflikt z Bydgoszczą”, „festiwal Song of Songs”. Są one bardzo rozdrobnione i nie tworzą kategorii, która obejmowałaby przynajmniej 1% respondentów. Łącznie 6% internatów ma takie unikalne, trudne do skategoryzowania skojarzenia.
 
 
 

 

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj