Toruń czwarty w "sukcesie kadencji"

Ranking „Sukces kadencji” redakcja Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przygotowała w 2014 r. już po raz czwarty. Jego autorami są prof. Paweł Swianiewicz, doradca Prezydenta RP, i dr Julita Łukomska.

Zasadą przyjętą w rankingu jest uwzględnianie wskaźników pokazujących dynamikę zmian w minionych czterech latach samorządu. W rankingu zwyciężył Wrocław, a czwarte miejsce zajął Toruń.

Co oceniano w rankingu „Sukces kadencji” ?
W Rankingu "Sukces kadencji” brano pod uwagę wskaźniki cząstkowe, dotyczące: sukcesu finansowego (jak w minionej kadencji zmieniły się dochody budżetów samorządowych), sukcesu ekonomicznego (zmiany w gospodarce lokalnej, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, zmiany na rynku pracy), sukcesu infrastrukturalnego (rozwój infrastruktury technicznej w zakresie usług, za które odpowiadają gminy). Czwarty wymiar to sukces edukacyjny (brano pod uwagę nie tylko szkoły, ale także opiekę przedszkolną); wybór edukacji z całej sfery polityki społecznej jest uzasadniony kilkoma względami : – Zadania oświatowe zajmują szczególne miejsce w działalności samorządów (w wielu gminach wydatki na oświatę to ponad połowa wydatków bieżących). Jest to sfera wyjątkowo ważna, tak ze względu na znaczenie wykształcenia dla społeczności lokalnych, jak i ze względu na udowodniony wpływ wykształcenia na rozwój gospodarczy i dobrostan mieszkańców.

Więcej tutaj.

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj