Warunki rezerwacji i organizacji wycieczek

1. Zamówienia wycieczek (usług przewodnickich, tras zwiedzania (po Toruniu i innych miastach okolicy, po muzeach), złożonych usług turystycznych lub pakietów turystycznych) dokonuje się pisemnie pocztą elektroniczną tutaj lub pocztą tradycyjną (Toruński Serwis Turystyczny, 87-100 Toruń, ul. Rabiańska 3) lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie, nr: 56 62 10 232.
Każdorazowo wymagane jest podanie danych zamawiającego.
 
Każde zamówienie zawsze przyjmujemy stosownym potwierdzeniem przyjęcia wysyłanym bez zbędnej zwłoki. Czasem, z uwagi na dużą liczbę zamówień, potwierdzenia mogą być wysłane z kilkudniowym opóźnieniem, jednak nie większym niż 3 dni.

2. Płatności. W celu potwierdzenia zamówienia i zawarcia umowy organizacji wycieczki zwykle wymagamy wcześniejszej płatności jako zadatek w wysokości przynajmniej 30% ceny wycieczki. Wszelkie informacje dot. tej przedpłaty (np. termin wpłaty, wielkość wpłaty, rachunek bankowy i in.) podajemy indywidualnie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Pozostała część kwoty płatna jest gotówką w dniu realizacji lub przelewem bankowym.
Brak wpłaty w określonym terminie oznacza automatyczną anulację rezerwacji, bez wysyłania zamawiającemu informacji o tym.

W wyjątkowych sytuacjach płatność całej kwoty odbywa się na miejscu gotówką.

3. Zmiany w przyjętym programie i innych ustaleniach wycieczki, wprowadzane przez zamawiającego, wiążą się z dodatkową opłatą manipulacyjną: każda zmiana powyżej drugiej powoduje wzrost ceny wycieczki o opłatę manipulacyjną w wysokości 61,50 zł brutto.

4. Grupa turystyczna obsługiwana przez jednego przewodnika składać się może z minimalnie 1, maksymalnie 45 osób w przypadku zwiedzania miasta i maksymalnie 25 osób w przypadku zwiedzania muzeów.
 Dla opiekunów grup szkolnych zwiedzających muzea i inne płatne obiekty przypada 1 bilet wstępu bezpłatny na każde 15 osób.

5. Czas oczekiwania przewodnika na spóźniającą się grupę wynosi 1 godzinę od czasu, na który ostatecznie ustalono spotkanie-rozpoczęcie zwiedzania. Ostateczne ustalenie czasu spotkania-rozpoczęcia zwiedzania musi jednak nastąpić przynajmniej 2 godziny wcześniej. Zmiana ustalonego czasu musi nastąpić przynajmniej 2 godziny przed pierwotnie ustalonym czasem spotkania-rozpoczęcia zwiedzania.
Czas dyspozycji przewodnika dla grupy liczy się od ustalonego czasu spotkania.

6. Odwołanie zamówienia należy zgłosić nam w formie pisemnej przynajmniej 24 godziny przed godziną rozpoczęcia realizacji zamówienia - jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie podaliśmy innego terminu bezkosztowej anulacji zamówienia.
Za zamówioną i nie odwołaną usługę obciążamy zamawiającego pełną kwotą.

7. Reklamacje. Toruński Serwis Turystyczny zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji w przypadku uzasadnionych reklamacji, w tym także do zapewnienia usług zastępczych, jeśli tylko będzie to możliwe.
Jeśli dana usługa obiektywnie nie spełnia oczekiwań klienta, powinien on natychmiast nas zawiadomić o tym, aby sytuacja ta została jak najszybciej rozwiązana.
Wszystkie oficjalne reklamacje muszą być dostarczone w formie pisemnej (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem) nie później niż 7. dnia po zakończeniu wycieczki.

8. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych tutaj

 

Oferty turystyczne prezentowane na stronach Toruńskiego Portalu Turystycznego www.toruntour.pl sprzedaje:
 
Toruński Serwis Turystyczny
Organizator Turystyki nr 247 Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, działający wg Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29-08-1997 r. z późniejszymi zmianami
NIP: 8791221083, Regon: 341525477
Toruń, Stare Miasto, ul. Rabiańska 3, mapa

 

 

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj