Rezerwaty "Płutowo" i "Zbocza Płutowskie"

 
Oba rezerwaty przyrody położone są w strefie krawędziowej Wysoczyzny Chełmińskiej stromo opadającej do doliny Wisły.
Położone są na płd.-zach. od Chełmna: Zbocza Płutowskie ok. 7 km, Płutowo ok. 11 km.
Rezerwat Zbocza Płutowskie leży między wsiami Płutowo a Starogród. Teren rezerwatu ciągnie się ok. 3,5 km pasem krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej i obejmuje zbocze doliny Wisły wraz z systemem dolinek bocznych. W środkowej części rezerwatu przecina je "Parów Kiełpiński". Południowa granica rezerwatu zbiega się z granicą rezerwatu leśnego Płutowo, a granica północna znajduje się u podnóży Góry Zamkowej w Starogrodzie. 
 
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
Na terenie obu rezerwatów w 2012 r. wytyczono ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą wiodącą przez ich malownicze zakątki. Ścieżka zachęca do aktywności na świeżym powietrzu połączonej z edukacją przyrodniczą. Znajduje się tu również 5 przystanków na których strudzeni wędrowcy mogą odpocząć. Wędrówkę ścieżką można rozpocząć w Płutowie w pobliżu dawnej gajówki lub w Kiełpiu. 
 
 

Rezerwat "Płutowo"

 
 
Rezerwat ścisły "Płutowo" utworzono (w 1956 r.) w celu zachowania rzadko obecnie na Pomorzu spotykanego typu lasu mieszanego występującego na zboczach parowu z bardzo zróżnicowanymi pod względem składu gatunkowego drzewostanami.
Obejmuje śródpolny parów opadający ku dolinie Wisły na północ od wsi Płutowo, o łącznej powierzchni 17,96 ha, długości ok. 1200 m, a głębokości u wylotu do doliny Wisły 57 m. Parów powstał w wyniku erozyjnej działalności wód. Dnem parowu płynie strumień, który nadal jest przyczyną silnej erozji zboczy i dna jaru. W środkowym biegu przybiera charakter potoku górskiego. Zbocza parowu są strome, pocięte poprzecznymi jarami.
 
W rezerwacie występuje kilkadziesiąt gatunków drzew i krzewów oraz kilkaset gatunków roślin zielnych. W drzewostanie najliczniej występują: grab, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, buk i jesion. Towarzyszą im wiązy (pospolity, szypułkowy, górski), jawor, olsza czarna, osika. Średni wiek drzew to 100-120 lat, a pojedyncze dęby, wiązy i lipy przekraczają nawet 200 lat. Najpospolitsze krzewy to: leszczyna, trzmielina europejska, bez czarny, czeremcha pospolita. Występuje tu również chroniony wawrzynek wilczełyko, a gdzieniegdzie dolne partie drzew oplata bluszcz pospolity - jedna z nielicznych krajowych lian.
Roślinność runa najlepiej i najpiękniej rozwija się wiosną w okresie pełnego oświetlenia dna lasu. Tworzy wówczas niezwykle barwny kobierzec. Biało zakwitają zawilce gajowe, marzanka wonna, szczawik zajęczy. Kontrastują z nimi niebiesko kwitnące przylaszczki i fiołki, żółto kwitnące zawilce oraz mające różne odcienie czerwieni: miodunka ćma, groszek leśny, kopytnik. Latem większość gatunków ustępuje roślinom o mniejszych wymaganiach światła i dno lasu zdominowane jest wówczas przez trawy oraz wysokie byliny.
 

Rezerwat "Zbocza Płutowskie"

 
 
Rezerwat leży między Płutowem a Starogrodem, na stromym, nachylonym do 30 stopni i wysokim, dochodzącym do 87 m n.p.m. zboczu doliny Wisły. Zajmuje 34,5 ha powierzchni i ciągnie się ok. 3,5 km w kierunku południkowym.
Zbocza Płutowskie charakteryzują się specyficznym, suchym i ciepłym mikroklimatem, który powstał lokalnie pod wpływem silnego nasłonecznienia oraz zasadowym odczynem gleb deluwialnych brunatnych (słabo wykształconych właściwych i luźnych).
 
Chronione są tu fragmenty zboczy nad Wisłą porośnięte bogatą roślinnością stepową z udziałem miłka wiosennego. Jest to najbogatsze nad dolną Wisłą skupisko roślinności kserotermicznej. Murawy stepowe zachowały się w górnej partii zboczy, dolne zaś opanowane zostały przez zbiorowiska formacji krzewiastych.
Rezerwat powstał w 1963 r. w celu zabezpieczenia rzadkiej flory ciepłolubnej tworzącej niewielkie, reliktowe płaty. Głównym przedmiotem ochrony są dwa kserotermiczne zespoły murawowe: zespół pięciornika piaskowego i ostnicy włosowatej oraz zespół miłka wiosennego i kłosownicy pierzastej. Flora zbiorowisk roślinnych rezerwatu stanowi cenny materiał naukowy, pozwalający rozwiązać nie do końca poznaną historię wędrówki i pochodzenie roślinności stepowej w Polsce.
 
 
Powrót do:
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj