Toruń nie dba o dziedzictwo (XVII: ul. Chopina)

W trakcie budowy w latach 2019-2021 tzw. węzła przesiadkowego zniszczono nie tylko wspaniałą lipową aleję, jaką tworzyły dwa podwójne rzędy drzew wzdłuż Al. Jana Pawła II, ale także zniszczono historyczną oś widokową w ciągu ulicy Chopina, a więc wartość kulturową podlegającą ochronie.
 
Do tej pory oś widokowa w ciągu ulicy Chopina miała zamknięcie kompozycyjne w postaci grupy obiektów (z tzw. Łukiem Cäsara) tworzących wschodnią pierzeję placu Rapackiego z wieżami staromiejskimi w tle. Był to harmonijny i przemyślany w okresie przed II wojną światową sposób zagospodarowania przestrzeni urbanistycznej. Oś widokowa od zachodu kierowała wzrok, uwagę widza na Stare Miasto, a więc w pełni realizowała swoją ideę, „prowadząc” intuicyjnie i rzeczywiście do miejsca zainteresowania, do historycznego centrum miasta. Ukształtowany w ten sposób krajobraz kulturowy (zespół architektoniczno-krajobrazowy) miał swoją wartość estetyczną, ekspozycyjną i dużą historyczną, kulturową, związaną z realizacją pozaborowej koncepcji integracji komunikacyjnej średniowiecznego centrum Torunia z jego przedmieściami-dzielnicami. Był również elementem spuścizny, dziedzictwa Torunia.
Teraz ta przedwojenna realizacja, to dziedzictwo nie tylko zostało zaburzone nadmierną mnogością słupów, słupków i słupeczków (osobne słupy do trakcji, osobne do latarń, osobne do sygnalizacji świetlnych) w ciągu ulicy Chopina, ale przede wszystkim zostało zniszczone, zlikwidowane poprzez nasadzenie trzech drzew w osi widokowej, które to drzewa (w połączeniu z nadmiarem wymienionych słupów) w konsekwencji zasłonią – czyli zlikwidują - ową oś widokową, a przede wszystkim jej historyczne zamknięcie kompozycyjne oraz jego ekspozycję. Drzewa te zostały nasadzone przy wschodniej krawędzi jezdni Al. Jana Pawła II po północnej stronie dawnego przystanku autobusowego MZK (między przystankiem a przejściem dla pieszych przez jednie).
Tym samym budowa węzła przesiadkowego na pl. Rapackiego (Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II) spowodowała zaburzenie krajobrazu zespołu staromiejskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Nie zostały ochronione wartości kulturowe i widokowe (osi ulicy Chopina) zespołu staromiejskiego.
 
Tymczasem zasada ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego (w tym osi widokowych) oraz zabytków jest ustawowym obowiązkiem samorządu gminnego. Czytamy o tym np. w Poradniku dla planistów i samorządów lokalnych pt. „Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków...” wydanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2011 r. 

Miejski Konserwator Zabytków albo wydał pozytywną opinię dot. likwidacji tej historycznej osi widokowej, skoro fizycznie została ona zlikwidowana w opisany wyżej sposób, albo nie wydał, albo inwestor o taką opinię nie występował i zrobił co chciał. Jakie argumenty zdecydowały o odstąpieniu od obowiązku ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego o i jego zniszczeniu w tym przypadku?
 
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj