Bractwo św. Jerzego

 
Bractwo św. Jerzego było patrycjuszowskim (patrz: Patrycjat Torunia) stowarzyszeniem, istniejącym w Toruniu w latach 1311-1842; od 1385 r. wchodziło w skład zinstytucjonalizowanego w formie Dworu Artusa 'stowarzyszenia arturiańskiego' (św. Jerzy - patron rycerstwa miał swojego świeckiego odpowiednika w królu Arturze). Stowarzyszenia takie istniały w większych miastach całej ówczesnej hanzeatyckiej Europy, a zwłaszcza w państwie krzyżackim (Gdańsku, Elblągu, Braniewie) i nawiązywały do tradycji legendarnego króla celtyckiego Artura (Artusa) i rycerzy okrągłego stołu - poszukiwaczy św. Graala - kielicha ostatniej wieczerzy Chrystusa i Apostołów. Toruńskie bractwo było najstarszym spośród wszystkich bractw św. Jerzego.
 
Bractwo skupiało przedstawicieli najznakomitszych toruńskich rodów patrycjuszowskich i bogatych kupców, trudniących się hanzeatyckim handlem dalekosiężnym. Było to więc stowarzyszenie ekskluzywne, aspirujące do odgrywania roli miejskiej arystokracji.
Zgodnie z panującym w średniowieczu i później - w renesansie - obyczajem członkowie stowarzyszeń arturiańskich-Ław swoją pozycję społeczną utwierdzali kultywując formy życia rycerskiego. Naśladując życie dworskie i szlacheckie urządzali ćwiczenia, pokazy i turnieje rycerskie, brali udział w nabożeństwach, organizowali gry i zabawy, huczne biesiady i barwne parady, zwłaszcza w dni świąt arturiańskich, m.in. w dniu Trzech Króli, dniu patrona św. Jerzego (zobacz: Idea i tradycja arturiańska w Toruniu).

O dążeniu do dorównania szlachcie przez patrycjat toruński świadczy np. urządzanie znanych od XV wieku zawodów strzeleckich bądź turniejów rycerskich typu "godzenie do pierścienia". Odbywały się one corocznie w dniu św. Katarzyny. Nagrody dla zwycięzców, przywileje i ulgi fundowała Rada miejska. Prestiż nagród podnosił fakt, że wręczane były jedynie przez córki rajców.
Turniej z 1593 roku miał szczególnie wspaniałą oprawę: trwał 3 dni z udziałem reprezentantów Gdańska i innych miast. Finałem igrzysk była uczta i bal w Dworze Artusa.
Turnieje były zawsze symbolem bezinteresownej walki, służącej wykazaniu męstwa. Przynosiły sławę najszlachetniejszą, bo zdobytą w walce. Taki ideał arturiański spełniał ważną funkcję społeczną i polityczną. Kult rycerskości pomagał wybić się z warstw niższych, a dzięki męstwu bojowemu dostąpić zaszczytu przynależności do elitarnego stowarzyszenia patrycjatu. Szczególnie w Toruniu i Gdańsku od 2. połowy XV wieku turnieje traktowane były niezwykle poważnie.
 
Członkowie Bractwa, chcąc wyróżniać się cechami rycerskości i szlachetnymi czynami, trudnili się też działalnością dobroczynną i charytatywną. Byli zobowiązani do opieki nad biednymi i chorymi, a powinność tę realizowali w szpitalu dla trędowatych - leprozorium św. Jerzego na Chełmińskim Przedmieściu.
 
Bractwo św. Jerzego było ściśle powiązane z Radą miejską. W skład jego zarządu wchodzili przedstawiciele rajców i ich rodziny.

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj