Kościół św. Józefa i klasztor o. Redemptorystów

Lokalizacja
Bielany, ul. św. Józefa 23/35
2,4 km na płn.-zach. od Rynku Staromiejskiego
Msze św.: 
- niedziele: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00: od września do czerwca, 18.00, 20.00
- dni powszednie: 7.00, 8.00, 15.00: tylko w piątki, 18.00
 
 
Kościół stanowi Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, głównej patronki diecezji toruńskiej.

Budowę klasztoru i tymczasowej kaplicy rozpoczęto w 1926 r. dla Redemptorystów sprowadzonych do Torunia (początkowo na Stawki) w 1920 r. W 1928 r. wprowadzono do kaplicy obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, będący kopią obrazu znajdującego się w kościele św. Alfonsa w Rzymie. W czasie II wojny światowej kaplicę i klasztor Niemcy zamknęli i utworzyli tu koszary, a dewastacji dopełniły wojska radzieckie w lutym 1945 r. W 1946 r. południowe skrzydło klasztoru zostało odebrane dla Technikum Elektrycznego.
 
W 1959 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę obecnego kościoła w miejscu rozebranej kaplicy, którego budowę ukończono w 1963 r. W 1967 r. kardynał Stefan Wyszyński koronował obraz Matki Boskiej, którą już w 1962 r. ustanowiono jako patronkę diecezji chełmińskiej (od 1992 r. diecezji toruńskiej).
Grafika obok: niezrealizowany projekt wieży kościoła.

W 1961 r. doszło tu do tzw. wydarzeń bielańskich - częściowo skutecznej siłowej próby odebrania przez władze komunistyczne kolejnej części klasztoru, w której funkcjonowało Niższe Seminarium Duchowne oraz wywiezienia księgozbioru biblioteki seminaryjnej i klasztornej. Wielu z protestujących wiernych oraz zakonników zostało skazanych i pozbawionych wolności.
 
 
 
 

Architektura

Kościół św. Józefa w swej architekturze posiada wiele odwołań do dawnych stylów architektonicznych, np. kasetonowe sklepienia, stropy i konchowa nisza prezbiterium nawiązują do renesansu czy klasycyzmu, podczas gdy bryła zewnętrzna posiada wyraźne reminiscencje gotyckie (szczyt fasady, jakże podobny do zrekonstruowanej po II wojnie fasady katedry św. Jana w Warszawie, boczne "ganki" w strefie dachu przypominają trójkątne szczyty toruńskich czy gdańskich średniowiecznych kamieniczek, ustawionych szczytem wzdłuż ulic).
Architektura kościoła nawiązuje nie tylko do dawnej architektury, ale i do stylu budownictwa charakterystycznego dla Pomorza. Kościół, w zasadzie pięcionawowy, oświetlony jest oknami z naw bocznych, czyli zbliża się do rozwiązań tzw. halowych, stosowanych w budownictwie raczej na północy; w rejonach południowych przeważało bazylikowe rozwiązanie wnętrza, tzn. nawy boczne były niższe, a nad nimi znajdowały się okna oświetlające bezpośrednio nawę główną, w konsekwencji wyższą. Dwie boczne nawy kościoła przedzielone są na pewnej wysokości emporą obiegającą całe wnętrze. Jest to tradycja protestancka charakterystyczna dla nowożytnego Torunia.
 
 

Wnętrze

Wystrój wnętrza kościoła realizowano powoli. 1 maja roku milenijnego (1966 r.) ukończono prezbiterium i odsłonięto centralną figurę patrona kościoła - św. Józefa. Jest ona dziełem artysty - rzeźbiarza Bronisława Chromego (1925-2017) z Krakowa. 
Poniżej w rozbudowanej oprawie znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wykonany w 1901 r. przez Josepha Burchardta i będący ośrodkiem tutejszego Sanktuarium Maryjnego.
 
 
Na szczególną uwagę zasługuje boczna kaplica, gdzie pierwotnie umieszczono obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a przeniesiony do prezbiterium w końcu lat 80. XX w.
Ołtarz tej kaplicy zaprojektował inż. Witold Popławski z Krakowa. Zasadniczy element ołtarza stanowi duży krzyż, którego centrum - na przecięciu ramion - zajmował obraz Matki Bożej. Ramiona krzyża zdobią odlewane w brązie płaskorzeźby wykonane w pasie pionowym przez Bronisława Chromego. Patrząc od góry płaskorzeźby przedstawiają sceny zwiastowania, a w dolnej partii ukazują Matkę Bożą współcierpiącą pod krzyżem. Płaskorzeźby poziomego ramienia krzyża są natomiast autorstwa Macieja i Wacława Dyrków, również z Krakowa. Prawe ramię krzyża przedstawia obecność i duchowe macierzyństwo Maryi w chwili zesłania Ducha Świętego, lewe ramię, ze sceną z Kany Galilejskiej, obrazuje troskę Maryi o doczesne potrzeby człowieka.
 
W głębi lewej nawy kościoła znajduje się kaplica św. Teresy. Z okazji setnej rocznicy śmierci Świętej, u podstawy znajdującej się tam figury "małej Tereski" umieszczono Jej relikwie.
 
Nie sposób nie wspomnieć o podziemiach kościoła.
Wielką ich atrakcję stanowi ruchoma szopka, która w okresie Bożego Narodzenia cieszy się ogromną popularnością najmłodszych mieszkańców Torunia.
Znajduje się tam też Aula św. Klemensa, muzeum misyjne, zaplecze sanitarne dla pielgrzymów, sala Duszpasterstwa Akademickiego oraz szereg pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (1)
wiech 58, 2022-06-23 17:40:08
Mój kościół,mojej rodziny,piękny z piękną historią którą zna niewielu- a warto
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj