Dotknij historii
Gotyk ponad głową
Nowoczesna architektura
Spichrze
Gotyk monumentalny
Skarby kultury

Alpinarium

w przygotowaniu

Obszar o powierzchni ok. 100 x 150 m utworzony na miejscu dawnej średniowiecznej fosy staromiejskiej, południowych obrzeży Bramy Starotoruńskiej, później Gazowni Miejskiej z 1859 roku (znajdującej się na rogu ul. Kopernika i Pod Krzywą Wieżą).
Zieleniec ten powstał po 1949 r. w wyniku badań archiwalnych i archeologicznych na tym terenie, posiadającym dużą wartość historyczną, związaną z istniejącym tu systemem obronnym średniowiecznego Torunia. Celem jego powstania było wyeksponowanie pozostałości tego, potężnego jak na owe czasy, systemu obronnego. Dominującym elementem są tu więc odkryte fragmenty i relikty murów miejskich dawnego zespołu obronnego Bramy Starotoruńskiej i Barbakanu Starotoruńskiego - najstarszego barbakanu na obecnych ziemiach polskich. Pogłębiono pierwotną fosę, lecz nie do pierwotnej głębokości, a jedynie na tyle, by była czytelna. Założono w niej niedużą sadzawkę, markującą, że była tam kiedyś woda. W latach 50. XX w. ustawiono tu figurę Flisaka, którą jednak ostatecznie przeniesiono na Rynek Staromiejski odtwarzając oryginalną formę fontanny.
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.