Czarny Chrystus Ukrzyżowany (Czarny Krucyfiks)

Tzw. Czarny Krucyfiks ustawiony jest w kaplicy Krzyża Św. w kościele św. Jakuba na Nowym Mieście. Pochodzi  z ok. 1400 r.
Otoczony jest legendą i uznawany za cudowny.
 
Jak kilka innych zabytków, tak i ten został przeniesiony z rozebranego w XIX w. przez władze Królestwa Prus dominikańskiego kościoła św. Mikołaja, gdzie przez wiele stuleci był szczególnie czczony. W 1405 r. biskup Arnold Stapil udzielił 40 dni odpustu wiernym pielgrzymującym do tego krzyża. Wzrost kultu nastąpił po 1622 r. gdy krucyfiks ocalał z katastrofy - zawalenia się sklepienia w południowej nawie kościoła św. Mikołaja.
Szczególnym kultem cieszyła się figura wśród flisaków, którzy spławiając drewno Wisłą z południa Polski i z Rusi zatrzymywali się w Toruniu, będącym wtedy jednym z najwazniejszych miejsc etapowych i postojowych. Niektórzy z flisaków tu kończyli swoje transporty, inni je przejmowali.
 
 
Niezwykle ekspresyjny jest wyraz twarzy Chrystusa z rozchylonymi ustami, opuchniętymi oczami.
Urealnieniem postaci Chrystusa była m.in. peruka z naturalnych włosów, mających rzekomo moc odrastania, a także korona z cierni i peryzonium z naturalnej tkaniny; wszystkie te elementy są dziś niezachowane. 
Liczne wota (na przełomie XVIII i XIX w. było ich ok. 70) zostawiane tu m.in. przez flisaków, zostały skradzione w 1958 r.; wiele wotów zostało też skradzionych w 1994 r.
 
W XVIII w. figura została wyposażona w srebrne peryzonium na biodrach oraz gałęzie ciernia i wysoką ażurową koronę na głowie, zachowane do dziś.
Ciemna barwa została nadana w bliżej nieznanym czasie.
 
Od lat 20. XX w. figura znajduje się w rokokowym ołtarzu zmontowanym prawdopodobnie z dwóch nastaw podominikańskich. Górny fragment, z obrazem bł. Henryka Suzo i figurami aniołów, towarzyszył dawniej dominikańskiemu ołtarzowi Najsłodszego Imienia Jezus, natomiast dwie figury asysty w dolnej części mogą pochodzić z ołtarza Ukrzyżowania.
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.