Izaak Mieses

Isaac Mieses (1802-1883) jest jednym z Żydów toruńskich, których działalność odcisnęła piętno w kulturze i zyskała szeroki rozgłos, zwłaszcza w środowisku żydowskim, gdzie za życia był znany i szanowany.
Mieses był uczonym, kabalistą i filozofem. Publikował ważne opracowania nt kabały, a w zakresie filozofii skupiał się na poglądach Immanuela Kanta i Barucha Spinozy. Wielokrotnie krytycznie zajmował się formami życia ludności żydowskiej w Galicji, skąd pochodził.
Urodził się we Lwowie w rodzinie kupieckiej, a w latach 30. XIX w. przeniósł się do Krakowa, gdzie mieszkał przez prawie 30 lat prowadząc działalność handlową i naukową. Wiązał się ze zwolennikami haskali, kręgami chasydzkimi, skupiał inteligencję żydowską Krakowa. Od 1861 r. był kaznodzieją w synagodze postępowej Tempel. Na początku lat 60. XIX w. opublikował dwutomowe dzieło na temat historii kabały, które na trwałe weszło do literatury przedmiotu.

W 1863 r. opuścił Kraków (co związane było najpewniej z pogorszeniem jego prosperity kupieckiej) i przeniósł się do Torunia, z którym związał się na ostatnie 20 lat swego życia. Tutaj dalej prowadził działalność naukową (szczególnie w zakresie filozofii i myśli Spinozy, dla której wg niego punktem odniesienia była kabała) i handlową (np. handlował hurtowo kukurydzą, czym trudnił się działając przy ul. Szczytnej 15). Szybko zawarł przyjaźnie z najwybitniejszymi i poważanymi żydowskimi mieszkańcami Torunia - w tym z Hirschem Zwi Kalischerem oraz z Moritzem Rahmerem. Obaj oni prezentowali odmienne poglądy i stanowiska wobec tendencji reformatorskich judaizmu: Kalischer, będący jedną z najznamienitszych postaci żydowskiego Torunia i cieszący się ogromnym autorytetem, był konserwatystą i antyreformatorem i tym stał w opozycji do rabina Rahmera, co prowadziło do konfliktów wewnątrz toruńskiej gminy żydowskiej.

Podczas pobytu w Toruniu Mieses aktywnie działał naukowo – pisał, publikował, a przede wszystkim popularyzował wiedzę poprzez udział w spotkaniach towarzystw naukowych i wygłaszanie publicznych odczytów, był aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i społecznych. Czynnie zaangażował się w działalność stowarzyszenia Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst, pierwszego XIX-wiecznego towarzystwa naukowego w Prusach Zachodnich, będąc jego członkiem od 1870 r. aż do śmierci.
W 1871 r. opublikował ważny tekst odnoszący się do sytuacji i życia Żydów w Galicji.
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj