Toruń nie dba o dziedzictwo (XXVI: Po trupach)

Budowa linii tramwajowej w 2022 r. na skrzyżowaniu ulic Szosa Chełmińska / Czerwona Droga, fot. UMT
 
Wszelkie budowy prowadzone w Toruniu realizowane są standardowo bez wyprzedzających badań archeologicznych. Niestety w ten sposób nie tylko traci się możliwość szerszego poznania szczegółów bogatej historii Torunia, ale też często bezpowrotnie ginie szansa na jej poznanie kiedyś w przyszłości, nie mówiąc już o ekspozycji in situ znaleziska i jego kontekstu. Koparki bezpardonowo wyrywają kulturowe warstwy archeologiczne, a zabytki sprzed setek lat wyrzucają na hałdy. Jeśli prace budowlane ziemne prowadzone są z nadzorem archeologicznym, to nadzór ten zaczyna działać dopiero gdy ktoś spostrzeże jakiś artefakt w trakcie robót. Zdarzają się sytuacje, kiedy albo nikt nie zauważy niczego wyjątkowego, albo uda, że nie zauważył. O ile jednak nadzór archeologiczny wkroczy na teren budowy, to w pośpiechu (aby nie opóźniać terminu budowy i nie zwiększać jej kosztów) musi wykonać swą pracę sprowadzającą się jedynie do zinwentaryzowania, sfotografowania i opisania znaleziska. Zwykle nie ma szans na poważne jego potraktowanie i zbadanie, na założenie i powiększenie wykopu archeologicznego, aby np. odsłonić i zbadać dalsze części, elementy tego, na co przypadkiem natrafiono. Często nadzór ma też niepełny obraz, bo np. artefakty z ziemią zostały już koparką wyciągnięte i przemieszane; w taki sposób wyrwane z kontekstu tracą właściwie swą znaczną część wartości.

W 2022 r. miasto prowadzi m.in. budowę linii tramwajowej na skrzyżowaniu ul. Czerwona Droga i Szosa Chełmińska. Od średniowiecza jest to obszar historycznego Chełmińskiego Przedmieścia - największej, najludniejszej i najbardziej eokonomicznie rozwiniętej części średniowiecznego i nowożytnego Torunia poza murami miejskimi. Miejsce owego skrzyżowania jest szczególne pod względem historycznego dziedzictwa Torunia, bo tu od XIII w. znajdował szpital dla trędowatych, gotycki kościół św. Jerzego oraz cmentarz (gdzie chowano też znamienite postaci przedrozbiorowego Torunia), płynął Postolec, w pobliżu kościoła mieszkali kupcy, a nawet członkowie patrycjatu miejskiego; wszystko to nieprzerwanie istniało ok. 550 lat - aż do wojen napoleońskich na pocz. XIX w. (zobacz: Toruń napoleoński. Napoleon w Toruniu); później powstawała następna zabudowa. Na pozostałości wspomnianego kościoła św. Jerzego w ziemi trafiono też przypadkiem w 2014 r. - w trakcie poprzednich prac związanych z budową linii tramwajowej. I mimo tego w 2022 r. również nie zdecydowano się na wyprzedzające badania archeologiczne. Fragment kościoła odkryty w 2014 r. został nadzorem archeologicznym stwierdzony tylko w obrębie wykopu budowlanego, nie było warunków do odkrycia całych pozostałości budowli oraz zabudowy sąsiadującej.
Miejsce tak niezwykle istotne dla Torunia, tętniące życiem od XIII w. potraktowano zdawkowo, wręcz lekceważąco, jakby wcale nie miało znaczenia.

Latem 2022 r. prowadzący w tym miejscu ponowne wykopy budowlane trafili na kości ludzkie oraz fragmenty dawnej ceramiki. Niestety jednak część z tych artefaktów została przeoczona i zauważona dopiero na hałdach ziemi przez przechodniów. Jak tłumaczy Miejski Zakład Komunikacji (w imieniu miasta realizujący budowę): "należy tu zaznaczyć, że teren, na którym znaleziono szczątki, to nie miejsce wykopalisk archeologicznych, ale plac budowy podlegający jedynie nadzorowi archeologicznemu". I na tym polega właśnie problem: budowa nie została poprzedzona badaniami archeologicznymi.
W tym miejscu przypomnijmy też kwestię Programu Interdyscyplinarnych Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia z 2007 r., który w zakresie archeologii nie jest właściwie realizowany  >>>
 
Data publikacji: 02-09-2022
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj