Nowoczesna architektura
Spichrze
Gotyk ponad głową
Skarby kultury
Gotyk monumentalny
Dotknij historii

Park na Bydgoskim Przedmieściu

(Znany też jako "Park Miejski", na mapach Google błędnie określony jako "Park Bydgoski") - to najstarszy i największy park miejski w Toruniu. Należy do najstarszych założeń parkowych w Polsce, a jego początki sięgają 1817 r. W 1997 r. został wpisany do rejestru zabytków. Park powstał na nieczynnych terenach pocegielnianych, stąd zwany dawniej Parkiem Cegielnia. Jednakże ostatecznie ukształtowany został w latach dwudziestych XX wieku.
Zajmuje nadwiślańską część Bydgoskiego Przedmieścia, ciągnie się ponad 1 km od ul. Konopnickiej na wschodzie do ul. Przybyszewskiego na zachodzie. 
Jest to park typu angielskiego, rozlokowany w naturalnym, lekko falistym terenie ze skarpą opadającą w kierunku zalewowej terasy Wisły.
 
Zachęcamy do odwiedzin tego urozmaiconego krajobrazowo miejsca. Z placu Rapackiego (na zachodnim skraju Starego Miasta) warto zrobić sobie spacer i zajrzeć po drodze też do Ogrodu Zoobotanicznego, a później poznać inne rejony zabytkowego Bydgoskiego Przedmieścia. Zobacz: Wycieczka Toruńskie parki i tereny zieleni.
 
Ten duży obszar Parku (około 25 ha, 1 km długości wzdłuż południowej strony ul. Bydgoskiej) nie jest specjalnie wyodrębniony z otoczenia, gdyż znaczna część tej dzielnicy charakteryzuje się rozwiniętą zielenią.
Wzdłuż parku i ul. Bydgoskiej był pierwotnie założony charakterystyczny ciąg do konnej jazdy, zamieniony następnie na torowisko tramwajów w związku z poszerzeniem ul. Bydgoskiej.
 
Park położony jest na skarpie, w urozmaiconym, falistym terenie, odznacza się malowniczością. Charakteryzuje go powiązanie układów regularnych (klomby, kwietniki, sadzawka) z formami krajobrazowymi. Tworzą je swobodnie skupione grupy drzew, lasków i zagajników, rozmieszczone wśród otwartych zieleńców, a między nimi wiją się kręte, boczne ścieżki i błyszczą wody małych stawów, będących pozostałościami po dawnych wyrobiskach cegielni (o dawnych cegielniach toruńskich tutaj). Jedną z większych atrakcji jest dolina ze stawem z łabędziami i ze sztuczną kaskadą.
W obręb perspektyw i widoków parkowych wciągnięto graniczący od południa teren Błoń nadwiślańskich, dokąd prowadzi mostek przez starorzecze - Martwą Wisłę.
 
Drzewostan parkowy jest bardzo okazały, o bogatym składzie gatunkowym (63 gatunki i odmiany drzew i 26 gatunków krzewów rodzimych i egzotycznych). Wśród drzew parku znajduje się wiele ciekawych okazów, m.in. stare cisy, jedyny w Toruniu kasztan jadalny, klon tatarski, ozdobne drzewko mąkini, a także kłęk kanadyjski, bożodrzew chiński, dławisz okrągłolistny, miłorząb dwuklapowy, iglicznia trójcierniowa, ajlant gruczołowaty; na trawnikach jaśminowce i głogi.
 
Przed I wojną światową w parku stał pomnik Bismarcka (rozebrany w 1926 roku, patrz tutaj); również tutaj, w 1909 roku, w 150. rocznicę urodzin poety Friedricha Schillera, postawiono marmurową ławkę z jego popiersiem (tzw. ławka Schillera, restaurowana w 2004 i 2005 roku), a powstały w ten sposób zakątek parku nazywano Idyllą.
Również w tym okresie istniała w parku największa w całej prowincji zachodniopruskiej letnia restauracja na 4 tysiące miejsc.
Na Wiśle przy ul. Przybyszewskiego istniała przystań wioślarska. Park był wówczas (jak i w okresie międzywojennym) tętniącym życiem miejscem spotkań i spacerów.
Niestety w latach 60. XX wieku zlikwidowano 2 stawy, dewastacji uległy też różne elementy małej architektury.
 
Na zachód od Parku znajduje się obszerny teren założony w otoczeniu parkowym z dużym pawilonem z 1928 roku, przeznaczonym na cele wystawowe (zobacz: Hala wystawowa). Tuż obok Zieleniec, a także ulica Przy Cegielni - jedyny ślad po miejskiej cegielni, pochodzenia jeszcze średniowiecznego. Cały Park jeszcze w początku XX wieku był zwany Laskiem przy Cegielni.
 
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.