Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Obecna Toruńska Orkiestra Symfoniczna w roku 2016 obchodzi 37-lecie nieprzerwanej działalności. Odrodziła się dopiero w 1978 r. po wieloletniej przerwie (więcej o historii orkiestry symfonicznej w Toruniu tutaj). Od 2015 r. mieści się w nowej siedzibie - Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.
 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna na przestrzeni swojej 37-letniej działalności dała około dwóch i pół tysięcy koncertów we wszystkich znaczących miastach Polski oraz w wielu krajach Europy (m.in. Belgia, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś, Litwa), a także na prestiżowych festiwalach. Orkiestra może się również poszczycić miesięcznym tournee w Chinach oraz uczestnictwem w dwóch koncertach Gali Operowej w Pampelunie. W październiku 2010 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna zagrała koncert w Cirque Royal w Brukseli.
Znaczącym wydarzeniem w historii Toruńskiej Orkiestry jest organizowanie od 1997 roku Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura. Jego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych, historycznych wnętrzach. Koncerty festiwalowe organizowane są przez dwa miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień.
 
W ramach Orkiestry działają trzy mniejsze zespoły artystyczne: Toruński Kwartet Smyczkowy, Toruński Kwartet Dęty Blaszany, Kwartet Smyczkowy Toruńskiej Orkiestry Symfoniczjnej. Zrzeszając muzyków na co dzień pracujących w Orkiestrze, przyczyniają się do uatrakcyjnienia jej repertuaru koncertowego jak również znacząco wpływają na życie kulturalne Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego.
Ważnym aspektem działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, obejmująca swym zasięgiem nie tylko Toruń, ale również teren województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto Orkiestra współpracuje od lat z Zespołem Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, umożliwiając wyróżniającym się młodym artystom występowanie w roli solistów na specjalnie organizowanych koncertach.
 
 
  • Al. Solidarności 1/3
  • tel. 56 622 88 05
  • Program

 

 

Historia orkiestry symfonicznej w Toruniu

Dzisiejsza Toruńska Orkiestra Symfoniczna działa nieprzerwanie dopiero od 1978 r. Jednak orkiestra symfoniczna w Toruniu powstała już w 1936 r., następnie odrodziła się po II wojnie światowej w 1945 r., ale zaistniała wtedy nowa sytuacja polityczna doprowadziła wkrótce do jej likwidacji i zaangażowania części muzyków do nowopowstałej orkiestry w niedalekiej Bydgoszczy.
Otóż zaraz po II wojnie światowej bujnie rozwijające się dotąd i kontynuujące bogate tradycje przedwojenne toruńskie życie i kultura muzyczna zostały przerwane odgórnymi decyzjami politycznymi. Było to konsekwencją przeforsowanego w 1945 r. przez bydgoskie partyjne elity Polskiej Partii Robotniczej przeniesienia siedziby województwa pomorskiego z Torunia do Bydgoszczy, a w konsekwencji tego z Torunia do Bydgoszczy przeniesione zostały wszelkie formy i instytucje życia publicznego, politycznego i kulturalnego (więcej o tym: "Bydgoszcz nadrzędna"). Odtąd zdegradowany Toruń pozbawiony został swojej rangi oraz instytucji m.in. kulturalnych, w tym z dziedziny muzycznej.
 
Dopiero w nowych okolicznościach doszło do odtworzenia w Toruniu w 1978 r. orkiestry kameralnej, od 2006 r. działającej jako orkiestra symfoniczna (Toruńska Orkiestra Symfoniczna), koncertującej w Dworze Artusa. Dłużej jeszcze przyszło Toruniowi oczekiwać na stałą siedzibę i miejsce koncertów: o wybudowaniu gmachu Filharmonii Pomorskiej, jako siedziby orkiestry symfonicznej, zdecydowano w Toruniu już przed II wojną światową, ale dopiero w 2015 r. Toruńska Orkiestra Symfoniczna znalazła swoją stałą, nowoczesną i imponującą siedzibę - Centrum Kulturalno-Kongresowe "Jordanki".
 

Od 2015 r. nowoczesną i funjconalną siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest Centrum Kulturalno-Kongresowe "Jordanki"
 
Przedwojenne plany budowy Filharmonii Pomorskiej zakładały jej powstanie w Toruniu dla działającej tu od 22 kwietnia 1936 r. orkiestry symfonicznej. Było to opracowywane przez istniejące od 1921 r. w Toruniu Pomorskie Towarzystwo Muzyczne pod kuratelą Alojzego Hermana oraz funkcjonujące od tegoż roku Konserwatorium Muzyczne (o uprawnieniach szkoły wyższej) pod dyrekcją Piotra Perkowskiego - jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów międzywojennych.
Podjęto już decyzję budowy nowego gmachu i wybrano na patrona niedawno zmarłego kompozytora Karola Szymanowskiego (który zresztą odwiedzał Pomorskie Towarzystwo Muzyczne). Wybuch II wojny światowej udaremnił jednak realizację tych zamierzeń.
 
W okresie przed II wojną światową oraz w latach 1994-2015 orkiestra symfoniczna koncertowała w Sali Wielkiej Dworu Artusa
 
Po wojnie muzycy wrócili do Torunia, już w marcu 1945 r. zorganizowano Pomorski Oddział Związku Zawodowego Muzyków i przywrócono orkiestrę symfoniczną; wskrzeszono Pomorskie Towarzystwo Muzyczne, Pomorski Związek Śpiewaczy oraz założono w tymże roku Instytut Muzyczny skupiający grono wytrawnych muzyków-pedagogów z przedwojennego toruńskiego Konserwatorium Muzycznego oraz nowoprzybyłych do Torunia muzyków z Wilna. W oparciu o nich Pomorski Oddział Związku Zawodowego Muzyków podjął starania o utworzenie w Toruniu stałego teatru muzycznego.
Wkrótce jednak odtwarzane powojenne życie muzyczne Torunia załamało się na korzyść Bydgoszczy, a to za sprawą decyzji władz województwa, przeniesionych do Bydgoszczy z Torunia z inicjatywy bydgoskiego komitetu Polskiej Partii Robotniczej (patrz tutaj). Decyzja ta okazała się dla Torunia fatalna, doprowadziła do degradacji jego rangi, przerwania bogatej tradycji oraz zamarcia szerszego życia kulturalnego.
W Bydgoszczy skoncentrowano wszelkie dziedziny aktywności, w tym muzycznej. Wkrótce zdecydowano więc o rozwiązaniu orkiestry symfonicznej w Toruniu i zaangażowaniu części muzyków do powstałej w lipcu 1945 r. Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Bydgoszczy (przeniesionego do Bydgoszczy również z Torunia) oraz nowopowołanej w 1946 r. Miejskiej Orkiestry Symfonicznej w Bydgoszczy (od 1947 r. pod nazwą Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej), upaństwowionej w 1953 r. pod nazwą Filharmonia Pomorska. W roku następnym rozpoczęto w Bydgoszczy budowę dla niej gmachu. Toruń został tymczasem pozbawiony w ten sposób rozwoju życia muzycznego i przedwojennych planów.
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj