Efraim Oloff

(1685-1735) - pastor, profesor Gimnazjum Akademickiego, erudyta, miłośnik języka polskiego, jeden z pierwszych badaczy historii literatury polskiej.
 
Efraim był synem Martina Oloffa pochodzenia duńskiego, pastora, wybitnego bibliofila i kaznodziei, od 1694 r. działającego w Toruniu, i Konkordii Kersten.
Po nauce w toruńskim Gimnazjum Akademickim podjął studia na uniwersytecie w Lipsku. Od 1712 r. był profesorem nazdwyczajnym toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, gdzie działał jako wykładowca i gorliwy propagator języka polskiego, zwłaszcza w tym okresie saskim, gdy panowała łacina, francuski, a nie doceniano znaczenia języka narodowego. Ożywiona działalność Oloffa w tym zakresie spowodowała, że toruńskie Gimnazjum Akademickie stało się ważnym ośrodkiem nauki i badań nad językiem polskim w Rzeczypospolitej. Po nim rolę tę przejęli kolejni profesorowie - Michał Bigusław Ruttich i Jan Daniel Hoffmann.
W 1713 r. Oloff przyjął stanowisko kaznodziei polskiego i niemieckiego w Elblągu. Tam tworzył też panegiryki w języku polskim i ożenił się Krystyną Grass, córką tamtejszego kupca.
W 1721 r. powrócił z rodziną do Torunia jako pastor i kaznodzieja polski i niemiecki do kościoła Trójcy Św. Był jedną z czołowych postaci toruńskiej kultury i elity intelektualnej i równocześnie gorliwym luteraninem. Jednocześnie kategorycznie występował przeciw jezuitom i prowadzonej przez nich kontrreformacji, dlatego później jezuici skierowali przeciwko niemu oskarżenia w związku z tumultem toruńskim, uznając go za jednego z inspiratorów ideowych tych zajść. To spowodowało, że przejściowo czując zagrożenie represjami na kilka miesięcy opuścił Toruń i schronił się w Gdańsku.
 
Jako historyk zajmował się i pisał na temat m.in. historii Torunia, historii polskiej pieśni kościelnej, polskiego drukarstwa. Głównym dziełem życia Oloffa była wydana w 1744 r. (po jego śmierci) publikacja dotycząca polskiej hymnologii pt. Polnische Liedergaeschichte von polsnischen Kirchengesängen undderselben Dichtern und Übersetzern... Na odwrocie karty tutułowej zawiera drzeworyt z wizerunkiem głośnego pastora toruńskiego, Piotra Artomiusa.
 
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj