Towarzystwo Jaszczurcze

Był to związek rycerstwa Ziemi Chełmińskiej, utworzony w 1397 roku w celu walki z zakonem krzyżackim o obronę jej praw i interesów. Jaszczurkowcy obowiązani byli do niesienia sobie wszelkiej możliwej pomocy przeciwko komukolwiek, kto by ich "krzywdził lub dręczył". Z obowiązku tego byli zwolnieni w dwóch jedynie przypadkach: po pierwsze, jeśli jakiś członek bractwa miał konflikt z władzą zwierzchnią, czyli z zakonem krzyżackim, a po drugie w przypadku sporów między rodzinami stowarzyszonych. Ponadto na członkach stowarzyszenia ciążył obowiązek udzielenia pomocy tym współbraciom, którzy w sposób niezawiniony popadliby w biedę lub dotknęłoby ich jakieś inne nieszczęście.
 
Tablica pamiątkowa pamięci Mikołaja z Ryńska, założyciela Towarzystwa Jaszczurczego, umiejscowiona w Ryńsku, 37 km na płn.-wsch. od Torunia
 
 
Założycielami Towarzystwa Jaszczurczego było czterech rycerzy: Mikołaj i Hanusz z Ryńska oraz ich kuzyni Fryderyk i Mikołaj z Kitnowa.
Towarzystwo działało legalnie i jawnie w Radzyniu Chełmińskim na podstawie statutu zatwierdzonego przez Krzyżaków. W statucie Towarzystwa jest jednak mowa o „naszej tajemnicy”, której pod groźbą utraty czci nie wolno było wyjawić nikomu spoza bractwa.
 
Członkowie zbierali się na narady w kościele św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, jednak za zgodą wielkiego mistrza, w 1408 roku przeniesiono z Radzynia Chełmińskiego wikarię Towarzystwa do Kościoła św. JakubaNowym Mieście Toruniu. Wikaria działała pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, stąd można przypuszczać, iż w miejscu, gdzie dziś w południowej nawie Kościoła znajduje się Drzewo Życia, tj. przy ściennym malowidle przedstawiającym legendę o tej świętej, stał niegdyś ołtarz Jaszczurkowców. Ponadto znajdujące się przy polichromii wąskie wejście do wieżyczki "rycerskiej" i dalej nad sklepienie nawy, mogło prowadzić do pomieszczenia w wieży Kościoła, służącego jako prawdopodobne miejsce tajnych obrad Towarzystwa.
 
Po zawarciu pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 roku wielki mistrz krzyżacki Heinrich von Plauen, wbrew postanowieniom tego traktatu, krwawo rozprawił się z opozycją rycerską kierowaną przez Towarzystwo, którego przywódcę, Mikołaja z Ryńska, stracono w Grudziądzu.
Powrót do:
Zobacz też:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj