Komturia toruńska

Komturia toruńska była jednostką struktury administracyjno-terytorialnej państwa krzyżackiego, obejmującą zamek krzyżacki wraz z przyległym terytorium.
Komturstwa powstały po stłumieniu pierwszego powstania pruskiego w 1246 roku (patrz: Powstanie państwa krzyżackiego) i składały się z zamku i podległego mu okręgu. Zamki obsadzono konwentami i silnymi załogami, co umożliwiło lepszą kontrolę nad podległym terenem. W 1400 roku w państwie było 25 komturii.

W 1263 roku z części komturstwa toruńskiego wydzielono komturstwo bierzgłowskie (Zamek Bierzgłowski), a około 1275 roku kowalewskie (Kowalewo Pomorskie).

Siedzibą komturii toruńskiej od początku jej istnienia był zamek krzyżacki w Toruniu; tutaj już w 1251 roku urzędował pierwszy toruński komtur Rabe.

Pieczęć komtura toruńskiego, XIII/XIV w.
 

Komtur, powoływany przez wielkiego mistrza za zgodą konwentu, sprawował w komturii naczelną władzę administracyjną, sądową, skarbową, a przede wszystkim wojskową. Jednocześnie stał na czele konwentu zamkowego, który zgodnie z obowiązującymi w Zakonie zasadami powinien składać się z 12 braci-rycerzy (prawie każdy z nich pełnił jakąś funkcję, np. wicekomtura, marszałka, szpitalnika, szatnego, nadleśnego, rybickiego, piwnicznego, kuchmistrza, skarbnika, szafarza) oraz 6 braci-księży. Ponadto byli tu również bracia służebni, zobowiązani do prowadzenia różnych niższych prac administracyjnych i posług. Na 1 brata-rycerza przypadało z reguły 2 giermków i 3 konie. Komturowi podlegali także zarządcy folwarków krzyżackich i zamku w Starym Toruniu. Komtur był ponadto naczelnym dowódcą rycerstwa i mieszczan, zobowiązanych do służby wojskowej.
Komturowie toruńscy wywodzili się przeważnie z Turyngii i Górnej Saksonii.
Komturstwo toruńskie obejmowało: Stare Miasto ToruńNowe Miasto Toruń, zamek w Toruniu, zamek i folwark w Starym Toruniu, warowny młyn i folwark w Lubiczu, dwory w Mlewcu i Jedwabnie. Ponadto w granicach komturstwa toruńskiego znajdowały się liczne wsie rycerskie. Jednak dużą samodzielność wywalczyło sobie bogate i silne Stare Miasto Toruń.
 
Komturowie toruścy zaliczani byli do wąskiego grona zaufanych doradców wielkich mistrzów, a tutejsza komturia pełniła znaczącą rolę w administracji państwa krzyżackiego. Był to najdalej na południe wysunięty zamek krzyżacki, a tym samym położony najbliżej Królestwa Polskiego.
Do roku 1335 komturowie toruńscy podlegali zwierzchnictwu komturów krajowych (chełmińskich), później bezpośrednio wielkim mistrzom.

Powrót do:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj