Nowoczesna architektura
Dotknij historii
Skarby kultury
Gotyk monumentalny
Gotyk ponad głową
Spichrze

Stary Toruń

 
Lokalizacja
powiat toruński, gmina Zławieś Wielka
10 km na zach. od Rynku Staromiejskiego
 
Stary Toruń jest miejscem, w którym w 1231 r. osiedlili się Krzyżacy po sprowadzeniu ich przez księcia mazowieckiego Konrada na Ziemię Chełmińską, zakładając tutaj - przy przeprawie przez Wisłę - obóz warowny. Wg zapisu XIV-wiecznej kroniki Piotra z Dusburga, ta pierwsza krzyżacka warownia powstała na (lub raczej wokół) potężnym dębie.
W miejscu przeprawy w obecnym Starym Toruniu założyli Krzyżacy tylko obóz warowny (i siedzibę swego konwentu), nie planując jego przekształcenia w miasto. Teren ten ulegał niewątpliwie częstym zalewom Wisły, toteż było to zapewne pustkowie, na którym - zdaniem archeologów - brak jakichkolwiek śladów wcześniejszego osadnictwa.
Dwa lata później, tj. w 1233 r. Krzyżacy lokowali miasto Toruń. Wg oficjalnej nauki miało to miejsce tu, w Starym Toruniu (zwanym tak od 1233 r.), a dopiero w 1236 r. Krzyżacy mieli translokować Toruń na obecne miejsce. Jednak na lokowanie miasta w obecnym Starym Toruniu nie ma żadnych dowodów - ani pisemnych, ani archeologicznych. Dlatego wielu badaczy (historyków, archeologów) jest zdania, że lokacja Torunia nastąpiła od razu w miejscu, gdzie miasto jest obecnie.
Natomiast w 1236 r. warowna siedziba krzyżackiego konwentu w Starym Toruniu została przeniesiona do Torunia, gdzie rozpoczęto budowę zamku krzyżackiego na niewielkim wzniesieniu nad Wisłą, w miejscu wcześniej istniejącego grodu.
 
W 2008 r. w Starym Toruniu ustawiono kamień z tablicą pamiątkową, sugerując bezpodstawnie lokowanie Torunia w 1233 r. w tym miejscu.
Treść tablicy jest nieprecyzyjna, bowiem nie ma żadnych dowodów lokowania miasta Torunia w tym miejscu, tym bardziej, że wielu badaczy (archeologów i historyków) jest zdania, że miasto Toruń założono od razu w obecnym miejscu, bez translokowania go 3 lata później (w 1236 r.) na obecne miejsce, a w Starym Toruniu powstał jedynie warowny obóz krzyżacki i siedziba konwentu, przeniesiona w 1236 r. do Torunia lokacyjnego, gdzie rozpoczęto budowę zamku krzyżackiego.
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.