Port Drzewny

Port Drzewny w Toruniu to dziś 65-hektarowy akwen wodny - odnoga Wisły, niegdyś jeden z największych portów wiślanych, obecnie od wielu lat, w wyniku zaniku żeglugi na Wiśle, nie pełni swoich funkcji i służy jako akwen rekreacyjny. Basen portowy ma długość 1,8 km, szerokość 350 m, wejście do portu długości 1,5 km i szerokości ok. 60 m.
 
Port uruchomiono w 1909 r., chociaż pierwsze plany budowy takiego obiektu na dolnej Wiśle w Królestwie Pruskim pojawiły się już w 1889 r. Wynikały one ze wzmożonego handlu drewnem, które eksportowano śródlądowymi drogami wodnymi na zachód. Rola Torunia w spławie drewna zawsze była duża, teraz jednak, w czasach zaboru pruskiego po wybudowaniu w 1774 r. Kanału Bydgoskiego, wzrosła, zwłaszcza po włączeniu Torunia do państwa niemieckiego w 1815 r. w wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego. Kanał stał się wygodną i krótką drogą łączącą Wisłę z miastami niemieckimi z pominięciem Gdańska i drogi morskiej, a Toruń ze swoją dogodną lokalizacją stał się nie tylko ważnym, nadgranicznym etapem flisackiego spławu i obowiązkowego postoju (patrz: Flisacy), ale miejscem, do którego zwożono ścięte drzewo z szerokich okolic, przygotowywano obróbkę tartaczną i rozpoczynano ekspedycję na zachód.
 
W 1826 r. ustanowiono w Toruniu główny urząd celny na drewno spławiane Wisłą, a prowadzona w latach 1830-1907 regulacja pruskiej Wisły związana była z ważną rolą transportową rzeki.
 
Rozwój funkcji portowych Torunia spowodował konieczność zbudowania nowego portu, zwłaszcza w obliczu intensywnej eksploatacji dotychczasowego staromiejskiego nabrzeża wiślanego (ob. Bulwar Filadelfijski) i braku możliwości jego przestrzennej rozbudowy.
Do urządzenia nowego portu wybrano obszerną odnogę Wisły ok. 6,5 km na zachód od Starego Miasta. Port Drzewny w Toruniu miał stworzyć dogodne warunki dla spławianego Wisłą drewna, jego zimowego przechowywania i tartacznej obróbki. Załadunek i transport drewna odbywał się przy użyciu tratw i był najtańszym środkiem transportu. Basen jednorazowo mógł pomieścić ok. 230 tratw.
Przy północnym nabrzeżu Portu Drzewnego znajdował się duży plac rozładunku i przeładunku drewna, obok zatrudniające ok. 40-60 osób warsztaty remontowe małych rzecznych jednostek pływających, założone przez Zarząd Wodny Miasta Torunia w 1905 r., a także tartak. Obecnie w tym miejscu znajdują się zabudowania: Kościół Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. JPII, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Muzeum "Pamięć i Tożsamość", hotel oraz Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "Towimor", których historia sięga 1905 r.
 
Znaczenie portu zaczęło upadać po włączeniu Torunia do II Rzeczypospolitej w 1920 r. Wprawdzie w 1923 r. powołano spółkę "Port Drzewny przy Starym Toruniu", to jednak nie rozwinęła ona skrzydeł. Żegluga w Porcie Drzewnym ostatecznie została zakończona w 1962 r., gdy przeniesiono bazę magazynową i pływający tabor do Portu Zimowego. Decyzja ta wynikała z ogólnego zaniku transportu wodnego śródlądowego w Polsce oraz likwidacji ośrodka portowego w Toruniu.
 
Obecnie Port Drzewny jest opuszczony i zaniedbany. Nie służy już nawet żeglarzom, nie ma istniejących jeszcze do niedawna pomostów, a brzegi stały się niedostępne. Niestety władze nie spoglądają przychylnie na pomysły rewitalizacji terenów nad Portem Drzewnym ani samego akwenu. 
 
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj