Rok Mikołaja Kopernika (2023)

 
2023 obchodzimy jako Rok Mikołaja Kopernika (1473-1543) – wybitnego astronoma, matematyka, prawnika, lekarza i ekonomisty, który udowodnił teorię heliocentryczną w poświęconym temu dziele „De Revolutionibus orbium coelestium" ("O obrotach sfer niebieskich”).
Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.
 
 
Rok Mikołaja Kopernika to kolejna dobra okazja do poznania rodzinnego miasta tego uczonego, miejsc z nim i z jego rodziną tutaj związanych. A jest ich bardzo dużo.
Na specjalnych wycieczkach z przewodnikiem poznać możesz nie tylko wszystkie miejsca uważanie niegdyś i obecnie za jego dom rodzinny, nie tylko budynek szkoły, do której uczęszczał. Jak się bawił jako mały chłopiec, kogo znał, czy uciekał na wagary, kiedy i jak zafascynował się astronomią.
Zobacz nasze propozycje:
 ​1.4. "Kopernik i Astronomia w Toruniu" z przewodnikiem
 1.17. Aktywnie: "Śladami Astronoma"
  Z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krakowie i Olsztynie odbędzie się Światowy Kongres Kopernikański. Wydarzenie, którego kolejne odsłony zaplanowano na cały jubileuszowy rok, organizowane jest wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polską Akademię Nauk. Inauguracja Kongresu odbędzie się 19 lutego w Toruniu, w dniu jego urodzin.
 
Zobacz też:
 
Na 18 lutego 2023 r. planowane jest coroczne wydarzenie Dies Natalis Copernici 550. Wówczas w Ratuszu Staromiejskim otwarta zostanie wystawa pt. „Wokół rękopisu De revolutionibus” (>>>). Dzień później, czyli dokładnie w rocznicę urodzin odbędzie się Święto Uczelni na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W jego trakcie zainaugurowany zostanie Światowy Kongres Kopernikański (>>>). Część toruńska tego wydarzenia zaplanowana jest w terminie 12-15 września 2023 r.
Kongres Kopernikański rozpocznie się w Toruniu. Następnie obrady kongresu przeniosą się w maju do Krakowa, w czerwcu do Olsztyna, zaś uroczyste zakończenie wydarzenia odbędzie się ponownie w Toruniu we wrześniu. Swój udział zapowiedziało mnóstwo uczonych z całego świata, w tym kilku laureatów Nagrody Nobla.
 
Najważniejszym wydarzeniem turystycznym o zasięgu międzynarodowym w Toruniu w będzie 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy (>>>) zaplanowany od 22 do 25 czerwca 2023 r. Do Torunia zjechać mają przedstawiciele ponad 100 miast hanzeatyckich z całej Europy (zobacz też: Toruń: Hanzeatyckie emporium).
We wrześniu roku Muzeum Okręgowe zorganizuje wystawę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi pn. „Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu” (>>>). Otwarty też zostanie kujawsko-pomorski odcinek Szlaku Kopernikańskiego. Szlak Kopernikowski połączy się w pętlę z istniejącym już szlakiem na Warmii i Mazurach. Brakuje odcinka kujawsko-pomorskiego oraz na Pomorzu. Tak jak życie Mikołaja Kopernika: szlak zaczynałby się w Toruniu, a kończył we Fromborku. 
Wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe odbywające się w Toruniu w roku 2023 będą nawiązywały do postaci Mikołaja Kopernika.
Wprowadzony zostanie do obiegu banknot poświęcony postaci Mikołaja Kopernika oraz znaczek Poczty Polskiej z podobizną astronoma. Powstać ma też komiks o jego życiu.
 

Senat ustanowił 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika

18 listopada 2022 r. Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika.
Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata. To spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim.
W uchwale podkreślono także patriotyzm Kopernika, „przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów, jak pisał nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.”
Senat RP zwrócił się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację postaci Mikołaja Kopernika, który nie tylko dokonał jednego z najważniejszych odkryć w historii ludzkości, ale zapoczątkował również rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej (zobacz: Gdzie urodził się Mikołaj Kopernik?). Był prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. 
Kopernik jest najbardziej znany jako astronom. Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibus orbium coelestium”, gdzie przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co doprowadziło do tzw. przewrotu kopernikańskiego. Mówił o sobie Nicolaus Copernicus Thorunensis, podkreślając w ten sposób swoje pochodzenie, swój toruński rodowód (zobacz: Mikołaj Kopernik Niemiec? Polak? Torunianin!).

Odebrał gruntowne wykształcenie: studiował sztuki wyzwolone na uniwersytecie w Krakowie, prawo w Bolonii i medycynę w Padwie. Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze. Kopernik był członkiem warmińskiej kapituły katedralnej i większość swego życia spędził we Fromborku. Uczony pełnił wiele funkcji administracyjnych: między innymi był generalnym administratorem biskupstwa warmińskiego, kanclerzem kapituły katedralnej oraz wizytatorem dóbr kapitulnych. Był kanonikiem warmińskiej kapituły katedralnej i scholastykiem wrocławskiej Kolegiaty Świętego Krzyża i św. Bartłomieja. Astronom przebywał też na dworze wuja Łukasza Watzenrodego, biskupa warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim i w Olsztynie jako administrator dóbr kapituły. Uczestniczył też w zjazdach stanów Prus KrólewskichGrudziądzu, Malborku, Elblągu i Toruniu" — wskazano w uchwale.

Przypomniano, że najsłynniejszym dziełem Kopernika jest "De revolutionibus orbium coelestium", w którym "przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące dotychczasowy obraz świata, którego centrum stanowiła Ziemia". "Kopernik był prawdziwym człowiekiem renesansu, ponieważ działał również jako lekarz, prawnik, kartograf i ekonomista. W 1522 r. opracował »traktat o monetach«, w którym dowodził, iż gorszy pieniądz wypiera lepszy. Prawo to jest dziś określane prawem Kopernika-Greshama. Jednak największy wpływ na naukę światową miały odkrycia astronomiczne Kopernika. W nauce światowej uważany jest za twórcę metody naukowej w dociekaniu prawdy. Kopernik pisał we wstępie do swojego największego dzieła »myśli uczonego są niezależne od osądu ogółu – ponieważ dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy«. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zw. przewrotem kopernikańskim" — podkreślono.
 
Jak napisano, Kopernik to "polski prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i niższy duchowny katolicki, doktor prawa kanonicznego, zajmujący się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią".

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmując uchwałę w 550. rocznicę urodzin tego Wielkiego Polaka, chce po raz kolejny przypomnieć jego postać i zasługi, na stałe obecne w naszej społecznej świadomości. To przypomnienie ma na celu uświadomienie światowych zasług Polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Obecnie budowane społeczeństwo informacyjne stawia przed nami nowe wyzwania: pośród nich rola twórczej obecności w nauce i gospodarce ma zasadnicze znaczenie. Badania naukowe i ich wdrażanie do nowoczesnej gospodarki zdecydują o sile społeczeństw, narodów i państw. Dlatego Senat Rzeczypospolitej Polskiej po raz kolejny przypomina naszego wielkiego poprzednika dla zachęcenia młodych do inspirowania się tą niezwykle nowoczesną, jak na owe czasy, i niezwykle interdyscyplinarną postacią" — wyjaśniono. "Jest zaliczany do najwybitniejszych uczonych w historii świata, a jego nazwisko jest nierozerwalnie związane z jego Ojczyzną – Polską" — zaznaczono.
 

Wydarzenia

 • Kopernikańskie Archiwalia, 19 stycznia >>>
 • Pamiątki kopernikańskie w Domu Kopernika, od 27 stycznia do 31 grudnia >>>
 • Debata "Poruszył ziemię, a czy nas dzisiaj porusza?", 26 stycznia >>>
 • Copernicus Cup. Halowy Meeting Lekkoatletyczny, 8 lutego >>>
 • Wystawa "Z Torunia do gwiazd", 17 lutego >>>
 • Wystawa "Kiedy Ziemia przestała być centrum wszechświata", 18 lutego >>>
 • Wystawa "Wokół rękopisu "De revolutionibus", od 18 lutego do 8 maja >>>
 • Przyjęcie urodzinowe Mikołaja Kopernika, 18 lutego >>>
 • Naukowe urodziny Mikołaja Kopernika, 18 lutego >>>
 • Światowy Kongres Kopernikański, 18-21 lutego >>>
 • Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 19-20 lutego >>>
 • Gala Nauki Polskiej, 19 lutego >>>
 • Koncert "Muzyka i Kosmos", 19 lutego i 10 grudnia >>>
 • 43. Międzynarodowy Zjazd Nowej Hanzy, 22-25 czerwca >>>
 • Wystawa "Misterium Słońca. Kopernik, syn Renesansu", od 8 września do 12 listopada >>>
 • Światowy Kongres Kopernikański, 12-15 września >>>

 

 • drukuj
 • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (2)
Stefan, 2023-03-28 08:40:15
Polskie tłumaczenie O obrotach sfer niebieskich które można pobrać z internetu ma tylko spis rozdziałów, wycięto treść. Ciekawe po co to zrobiono?
Polko, 2023-09-12 11:08:52
Dlaczego usuwane są wpisy, ha?
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj