Grzybno

O wartości artystycznej kościoła w Grzybnie świadczy forma schodkowego szczytu wschodniego, nawiązująca do szczytu katedry chełmżyńskiej. Kościół parafialny grzybieński nie zmienił w większości swego gotyckiego charakteru, co podnosi jego wartość artystyczną i naukową. Nie bez znaczenia dla jego wartości historyczno-dokumentalnej jest fakt, że w latach 1893-1914 plebanem był tu ksiądz Stanisław Kujot, wybitny historyk Pomorza oraz Ziemi Chełmińskiej, aktywny członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 
 
Lokalizacja
Ziemia Chełmińska, powiat chełmiński, gmina Unisław
13 km na zach. od Chełmży, 24 km na płn.-zach. od Torunia
Klasyfikacja atrakcyjności turystycznej: 
 
Wieś w 1381 r. wzmiankowana jako Griffen - była folwarkiem zamku krzyżackiego komturskiego w Unisławiu, od 1400 do 1438 r. w posiadaniu komturii w Starogrodzie.
W czasie polsko-krzyżackiej wojny 13-letniej (1454-1466) Grzybno zostało przekazane przez Hansa von Baisen (Jana Bażyńskiego - jednego z głównych przywódców antykrzyżackiego Związku Pruskiego) burmistrzowi Chełmna za kowtę 400 złotych węgierskich, będących jednoczesnie pożyczką na finansowanie wojny przeciw Krzyżakom. Po spłaceniu tej kwoty Grzybno weszło w posiadanie króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka, który w trakcie tejże wojny przekazał Grzybno w zastaw pożyczki zaciągniętej u patrycjusza toruńskiego Johana Truso.
W 1505 r. król Aleksander Jagiellończyk przekazał Grzybno, wraz z szeregiem innych miejscowości na Ziemi Chełmińskiej, dla biskupstwa chełmińskiego.
W 1. poł. XVIII w. było w posiadaniu Czapskich, w 1767 r. Lewalda Jezierskiego.
 

Gotycki kościół

Kościół gotycki św. Michała Archanioła (jeden z wielu gotyckich kościołów Ziemi Chełmińskiej), budowany od 3. ćw. XIII w. do 1 ćw. XIV w., gruntownie odnowiony w 1699 r., następnie w latach 1765 i 1895. Kamienno-ceglany, salowy, z kwadratową wieżą w górnej części drewnianą z przełomu XVI i XVIII w.
Wnętrze nakryte pozornymi sklepieniami kolebkowymi z końca XVII w.
 
Wystrój częściowo regencyjny z poł. XVIII w., chrzcielnica granitowa gotycka z XIII-XIV w.
Ołtarz główny pochodzi z okresu manieryzmu i mieści malowany na desce obraz Matki Boskiej i Dzieciątko oraz trzy rzeźby św. Piotra, Pawła i Michała Archanioła, a antependium jest ozdobione kurdybanem z 1730 r. Dopełnieniem wnętrza są dwa rokokowe ołtarze boczne, barokowy krucyfiks na belce tęczowej z XVII w., wieloboczna ambona i organy na chórze muzycznym z XIX w. 
.
 

Stanisław Kujot

Od 1893 do 1914 r. plebanem w Grzybnie był wybitny historyk - ks. Stanisław Kujot, który zmarł 5 grudnia 1914 r. i jest pochowany na przykościelnym cmentarzu. Był on profesorem seminarium w Pelplinie, ale przede wszystkim zasłużył się jako jeden z założycieli i od 1897 r. prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu; był jednym z najwybitniejszych działaczy TNT, któremu zapisał w testamencie swój cały bogaty księgozbiór. W 1880 r. został członkiem powstałej w Krakowie Akademii Umiejętności, w 1900 r. doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego prace historyczne związane z dziejami Pomorza przyniosły mu sławę i uznanie.
Od momentu powstania Towarzystwa Naukowego w Toruniu w 1875 r. Kujot był jego aktywnym członkiem. W latach 1875-1884 sprawował funkcję wiceprezesa Wydziału Historyczno-Archeologicznego, a w latach 1897-1914 prezesa Towarzystwa. Po okresie ograniczenia działalności TNT w latach 80. XIX w. pełniąc funkcję kierownika akcji wydawniczej TNT znacząco ożywił i rozszerzył działalność wydawniczą Towarzystwa. Był inicjatorem wydawania serii źródłowej Fontes. Wznowił wydawanie "Roczników", w 1908 r. rozpoczął wydawanie "Zapisków". Działalność swoją poświęcił wykazaniu polskości rodzinnej ziemi pomorskiej i rozbudzeniu świadomości narodowej ludności polskiej tego obszaru w czasie zaborów oraz tworzeniu ośrodka naukowego w postaci Towarzystwa Naukowego w Toruniu, zajmującego się głównie badaniami historycznymi.
Najważniejszym jego dziełem naukowym jest publikacja Dzieje Prus Królewskich, będąca ukoronowaniem 40-letniej działalności naukowej.

.

  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj