Kanon krajoznawczy województwa kujawsko-pomorskiego (klasyfikacja atrakcyjności turystycznej)

W kanonie klasyfikujemy i szeregujemy poszczególne miasta i atrakcje turystyczne wg ich rangi turystycznej wynikającej z obiektywnie stwierdzonych wartości artystyczno-historycznych walorów krajoznawczych, turystycznych, dóbr kultury i dziedzictwa historycznego, obiektów historii najnowszej i współczesnej działalności człowieka, poziomu usług rozrywkowych i handlowych.
Kanon ten bierze pod uwagę dotychczasowe klasyfikacje i opracowania, jak:
 • Lista Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (od 1978 r.)
 • Lista Pomników Historii RP (od 1994 r.)
 • Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych (GUS, 2015)
 • Kanon Krajoznawczy Polski (PTTK, 2000)
 • Klasyfikacja atrakcyjności turystycznej Polski w aspekcie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski (prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, dr Bogdan Mikułowski, 1993)
 • Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych w Polsce (Instytut Turystyki, 1979)
 • Klasyfikacja turystyczna miejscowości i terytorialnych jednostek administracyjnych w Polsce (GKKFiT, 1977)
 • Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski (GKKFiT, 1971)
 • Wykaz i klasyfikacja miejscowości turystycznych w Polsce Głownego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki (1965)
 • i inne
Szczególne znaczenie dla klasyfikacji ma wysoka atrakcyjność turystyczna walorów krajoznawczych występujących w wielkich centrach krajoznawczych, wyrażająca się względami estetycznymi i dydaktycznymi, unikatowością walorów, ich wielkością i związaną z nimi historią, znaczeniem dla historii architektury, nowoczesnością rozwiązań technicznych.

Zadaniem przygotowania kanonu i klasyfikacji jest m.in. ukierunkowanie zainteresowań turystów w stronę obiektywnie stwierdzonych wartości szczególnie cennych i znaczących w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 
 

  Trzema gwiazdkami oznaczono:

miejsca spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 • szczególna atrakcyjność miejscowości, których odwiedzenie jest warte specjalnej podróży międzynarodowej
 • bardzo wysokie wartości artystyczne i historyczne dużych zgrupowań obiektów i zespołów architektonicznych w połączeniu z istotnymi walorami krajobrazowymi, unikatowe obiekty przyrodnicze o wysokich walorach krajobrazowych
 • miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
 • miejsca wpisane na Listę Pomników Historii RP
 

  Dwiema gwiazdkami oznaczono:

miejsca spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 • duża atrakcyjność miejsc, dla odwiedzenia których warto zboczyć z drogi do celu podróży międzynarodowej
 • wysokie wartości historyczne i artystyczne zgrupowań obiektów, zespołów i pojedynczych obiektów architektury, interesujących krajobrazowo, inne zabytki kulturowe o znaczeniu ogólnopolskim
 • miejsca wpisane na Listę Pomników Historii RP
 

 Jedną gwiazdką oznaczono:

miejsca spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 • miejscowości i pojedyncze obiekty o walorach artystycznych, architektonicznych i historycznych o znaczeniu w skali ogólnopolskiej lub miejsca wpisane na Listę Pomników Historii RP
 • mniejsze zgrupowania i pojedyncze obiekty architektury, zabytki i przejawy działalności kulturowej; osadzone w charakterystycznym krajobrazie, o wyjątkowym znaczeniu regionalnym
 • ośrodki koncentracji turystyki wypoczynkowej, o wysokich walorach wypoczynkowych, zróżnicowanej ofercie noclegowej i rozbudowanym zapleczu urządzeń towarzyszących
 • miejsca posiadające adekwatną infrastrukturę turystyczną i paraturystyczną
 • Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Kruszwica, MogilnoRadzyń Chełmiński, Szafarnia, Zespół zamków krzyżackich Ziemi Chełmińskiej, Pojezierze Brodnickie 
 

  Pustą gwiazdką oznaczono: 

Data publikacji: 2016-11-26
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.