Poznaj Toruń

Toruń – jedno z najstarszych i niegdyś największych polskich miast, mające doskonale zachowane średniowieczne centrum wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwane jest „Krakowem północy”. Złożone z dawnych dwóch XIII-wiecznych odrębnych miast, położone na Pomorzu, nad Wisłą, na granicy z Kujawami, ma niezwykle bogatą i burzliwą historię, monumentalne zabytki gotyckie, pozostałości dwóch zamków, bogate w dzieła sztuki muzea, klimatyczne zaułki i ciągle obecnego ducha dawnego hanzeatyckiego emporium handlowego. Oczywiście od stuleci słynie z pierników i Mikołaja Kopernika, przyćmiewającego swoją sławą inne niezwykle zasłużone dla polskiej i międzynarodowej historii postaci.
Toruń z oryginalną średniowieczną strukturą architektoniczną, wypełnioną gotyckimi, manierystycznymi, barokowymi, secesyjnymi gmachami jest encyklopedią kultury i sztuki.
 
 

Historyczna metropolia

Toruń został założony przez Krzyżaków w 1231 r. jako ich pierwszy ośrodek, skąd rozpoczynał się podbój pogańskich plemion pruskich. Wkrótce stał się jednym z największych i najbogatszych miast państwa krzyżackiego, największym ośrodkiem sztuki. Rządzony przez bogatych mieszczan – kupców uprawiających handel z całą Europą północną i środkową, był jednym z największych i najważniejszych miast Hanzy, utrzymującym kontakty nie tylko handlowe, ale i kulturalne z głównym ośrodkami sztuki tej części Europy. Był miejscem buntu antykrzyżackiego, doprowadzającego ostatecznie (mocą II pokoju toruńskiego w 1466 r.) do likwidacji państwa krzyżackiego i włączenia Prus Królewskich – jako autonomicznego regionu – do Królestwa Polskiego.
Włączony teraz do Królestwa Polskiego i obdarzony licznymi przywilejami i uprawnieniami królewskimi stał się Torun miastem-republiką, w pełni samorządnym i nawiązującym w swej polityce do wzorów starorzymskich (Senatus Populusque Thorunensis) i idei humanizmu protestanckiego. W XVI i XVII w. był czwartym największym miastem Królestwa Polskiego, wielkim ośrodkiem rzemiosła, sztuki, nauki, kultury, wielką twierdzą, cały czas wyrażającym swą wierność i oddanie królowi polskiemu, zwłaszcza w obliczu II rozbioru Polski, kiedy to manifestacyjnie i protestacyjnie, wbrew żądaniom zaborcy zamknął bramy miejskie przed jego wojskami (>>>).
Kres wielkiego Torunia nastąpił wkrótce po włączeniu go do państwa pruskiego w ramach II rozbioru Polski. 
Dziś Toruń jest jedynym miastem, które utraciło swą pozycję jednego z największych i najbogatszych miast całego 560-letniego okresu przedrozbiorowego (>>>). O dawnej świetności świadczy dziś jego bogate dziedzictwo materialne i niematerialne, stanowiące o jego atrakcyjności dla turystów, historyków i miłośników.
 

Życiodajna Wisła

Przez setki lat Toruń był centrum europejskiego handlu. Szlaki lądowe oraz droga wiślana łączyły to miasto z innymi wielkimi ośrodkami. Toruń stał się największym portem śródlądowym dawnej Rzeczypospolitej. Wisłą z pól we wschodnich kresach Polski spławiano między innymi zboże (>>>). W tamtych czasach nie było rodu kupieckiego, który nie wysłałby przedstawicieli handlowych do Torunia. Flisacy, tak bardzo wrośnięci w toruńską przeszłość i związani z jego historią, są upamiętnieni oryginalnym pomnikiem na Starym Mieście - fontanną z figurą flisaka, który daje koncert skrzypcowy dla... żab. Od początku swego istnienia, przez 300 kolejnych lat do 1572 r. Toruń należał do Unii Hanzeatyckiej i do XVII wieku był miastem należącym do elity europejskich miast handlowych. To właśnie z handlu zdecydowana większość toruńskich rodów kupieckich nabyła swoje bogactwo, władzę i znaczenie: np. EskenowieKrügerowie, von der Linde, Koyenowie, Strobandowie, tworząc i inwestując dalej w dzieła sztuki, stanowiące dziś cenne w skali światowej toruńskie dziedzictwo oraz wartości dla kultury miasta. Ślady tej kupieckiej przeszłości można spotkać na każdym kroku w Toruniu: wystawne dekoracje na fasadach budynków i liczne spichrze wspominają czasy minione, kiedy złote zboże płynęło Wisłą... i gdzie za krocie i krocie w dniu jednym stawały umowy, gdzie błyszczał marmur i złoto.
 
 

i

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj