Regiony i miasta kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w środkowo-północnej części Polski, leży nad Wisłą i jej dopływami: Drwęcą, Brdą, Wdą, Osą. Główna rzeka - Wisła dzieli obszar na kilka krain historyczno-geograficznych.
W środkowej części województwa, wzdłuż Wisły, znajduje się południkowa Kotlina Toruńska, w której położona jest samorządowa stolica województwa - Toruń.

Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje więc złożoność terytorialna różnych ziem etnograficznie, kulturowo, historycznie i geograficznie odmiennych. Województwo jest więc obszarem sztucznym, niespójnym historycznie, w skład którego wchodzą regiony odmienne i często wcześniej ze sobą nie powiązane.
W ujęciu historyczno-kulturowym województwo kujawsko-pomorskie obejmuje kilka odrębnych jednostek. Do najważniejszych takich regionów należą: w części północno-wschodniej - Ziemia Chełmińska, w części południowo-wschodniej - Ziemia Dobrzyńska, w części południowej - Kujawy. Te trzy obszary w całości znajdują się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto w skład województwa w częściach wchodzą inne regiony: Pałuki, Krajna, Bory TucholskieKociewie.
Obszar województwa nie objął więc w całości kilku ziem, których pozostałe części leżą poza jego granicami. Jednakże ta złożoność terytorialna i kulturowo-geograficzna, z jej dziedzictwem dalszej i bliższej przeszłości, znalazła swój wyraz choćby w nazwie województwa, które przyjęło wprawdzie całe Kujawy, ale tylko częściowo Pomorze Nadwiślańskie.
 

 

Ziemia Chełmińska

Region ten ma ogromne znaczenie nie tylko dla obszaru województwa, ale i dla całej Polski. Bowiem tak, jak z Kujawami wiążą się początki państwowości polskiej, tak Ziemia Chełmińska jest rdzennym terytorium początków państwa krzyżackiego, a jego stosunki z Polską przez trzy stulecia kształtowały historię tej części Europy. Zachowane do dziś podstawowe elementy dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmińskiej powstały głównie właśnie w okresie krzyżackim. Jednocześnie region ten jest najbogatszym w zabytki regionem województwa;
Na południowym krańcu tego regionu leży Toruń, niegdysiejsza "brama Prus" prowadząca z Królestwa Polskiego w głąb państwa krzyżackiego i Prus Królewskich później.
Więcej >>>
 

Kujawy

Zajmują niemal całą południową część województwa. Należą do obszarów, na których stwierdzono najstarsze w Polsce ślady osadnictwa, co wyrażone jest w postaci licznych stanowisk archeologicznych, sięgających neolitu i okresu kultury łużyckiej. Również Kujawy, wraz z Wielkopolską i Pałukami, w X wieku stanowiły pierwszy ośrodek państwowości polskiej i odgrywały przodującą rolę polityczną, gospodarczą i kulturalną. To żyzne gleby i obfite źródła solne Kujaw sprzyjały wczesnemu rozwojowi osadnictwa i powstaniu licznych grodów. Na ziemiach tych powstały też pierwsze kościoły i klasztory architektury romańskiej, będące wówczas ogniskami życia kulturalnego, a zachowane do dziś są jednymi z najstarszych zabytków w Polsce. Tędy właśnie przebiega jeden z najbardziej znanych turystycznych szlaków w Polsce - Szlak Piastowski, należący do największych atrakcji turystycznych.
► Więcej >>>
 
 

Ziemia Dobrzyńska

Leżąca we wschodniej części województwa, we wczesnośredniowiecznym państwie polskim należała do Mazowsza, później na przemian należała do państwa krzyżackiego i książąt polskich.
Obszar ten w całości wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego.
Dziś region ten znany jest głównie z trzech miejsc kultu religijnego (Skępe, Trutowo, Obory). Niewątpliwie największą atrakcją Ziemi Dobrzyńskiej jest Szafarnia - miejsce pobytu Fryderyka Chopina i muzeum jemu poświęcone.
► Więcej >>>
► Zobacz też: SzafarniaSkępeTrutowoObory • Bobrowniki
 

Pałuki

Ważnym regionem turystycznym województwa kujawsko-pomorskiego Pałuki. Charakteryzują się dużą atrakcyjnością zarówno krajoznawczą, jak i wypoczynkową.
Pałuki, będąc odrębnym regionem historyczno-geograficznym i etnograficznym, należą, obok Kujaw i Wielkopolski, do najstarszych polskich terenów osadniczych, o czym świadczą liczne wykopaliska archeologiczne z okresu kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza z Biskupinem w roli głównej.
Pałuki zajmują południowo-zachodnią część województwa i podobnie jak Bory Tucholskie i Krajna nie wchodzą w całości w jego granice.
► Więcej >>>
► Zobacz też: BiskupinŻnin • MogilnoWenecjaLubostroń
 

Krajna

Stanowi obszar pograniczny między Wielkopolską, Kaszubami. W skład województwa kujawsko-pomorskiego wchodzi tylko wschodnia część tego regionu, pozostałę są rozparcelowane między woj. pomorskie, wielkopolskie i lubuskie.
Krajna, podobnie jak Bory Tucholskie nie należy do najbogatszych w zabytki architektury regionów w kujawsko-pomorskiem.
► Więcej >>>
► Zobacz też: Zamarte
 

Bory Tucholskie

To nie tylko obszar znany z wielkich kompleksów leśnych, ale to też odrębny region etnograficzny i geograficzny. Ziemie te zamieszkują Borowiacy, którzy zachowali własny dialekt i wiele elementów kultury materialnej. Obszar ten leży w północno-zachodniej części województwa, a większa jego część wchodzi w skład województwa pomorskiego. Region ten jest najuboższy w zabytki architektury spośród wszystkich regionów kujawsko-pomorskiego. Są tu natomiast doskonałe warunki dla turystyki wypoczynkowej.
► Więcej >>>
► Zobacz też: Akwedukt w FojutowieTuchola • Bysławek
 

Kociewie

Część Pomorza Gdańskiego. Leży między Borami Tucholskimi a Wisłą. Region zamieszkiwany przez Kociewiaków, ludność spokrewnioną kulturowo i wywodzącą się - podobnie jak Borowiacy - od Kaszubów. Większa część Kociewia z głównymi miastami leży w województwie pomorskim. Natomiast w kujawsko-pomorskiem znajdują się zabytkowe miasta kociewskie, jak Nowe i Świecie, posiadające zabytki m.in. z okresu śedniowiecza i państwa krzyżackiego.
► Więcej >>>
► Zobacz też: ŚwiecieNowe

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj