Różnorodność turystyczna Torunia

Pod względem atrakcyjności turystycznej Toruń kojarzony jest głównie ze swoim historycznym centrum - Średniowiecznym Zespołem Miejskimskładającym się z trzech obszarów założonych w XIII w.: Starego Miasta, Nowego Miastazamku krzyżackiego. W tym aspekcie mieści się przede wszystkim materialna i niematerialna spuścizna w postaci wyjątkowego układu urbanistycznego (przestrzeni miejskiej) nadrzecznego-portowego miasta hanzeatyckiego, miasta podwójnego oraz wysokiej klasy zabytków ruchomych (dzieł sztuki) i nieruchomych (architektury), zwłaszcza gotyckich sakralnych i świeckich wyróżniających Toruń nie tylko w skali ogólnopolskiej; poza tym spuścizna kulturalna jednego z największych w dawnej Rzeczypospolitej ośrodków nauki i sztuki, a także dziedzictwo kopernikańskie i tradycje kulturowe.
 
Wszystko to kreuje Toruń jako drugie po Gdańsku najbardziej atrakcyjne i o unikatowych walorach turystycznych miasto na północy Polski, co znajduje potwierdzenie w wielu fachowych klasyfikacjach i zestawieniach znanych np. z poziomu kształcenia akademickiego, i w umieszczeniu Torunia na obiektywnych i opiniotwórczych listach i wykazach: Kanonie Miejsc Historycznych, Liście Pomników Historii RP innych fachowych klasyfikacjach i waloryzacjach oraz na najbardziej prestiżowej w skali globnalnej - Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Poza tym wymownym potwierdzeniem dużej atrakcyjności turystycznej Torunia jest wzrastający co roku ruch turystyczny (średnio rocznie 5% w latach 2009-2017), szacowany w 2017 r. na 2,4 mln turystów odwiedzających rocznie.
 
 
Promocyjne hasło Torunia "gotyk na dotyk" z jednej strony trafnie odzwierciedla to, co wyróżnia Toruń, z drugiej jednak spłyca w tym przekazie atrakcyjność miasta i sprowadza ją tylko do zdefiniowanego w haśle elementu, pomijając zupełnie całą gamę innych, nie mniej ważnych składników kształtujących całokształt różnorodności turystycznej atrakcyjności Torunia i jego genius loci.
 
Toruń to miasto o niezwykle różnorodnych, wysokiej klasy walorach i atrakcjach turystycznych –
Bogatą różnorodność turystycznej atrakcyjności Torunia, poza elementami wymienionymi na wstępie (tj. leżącymi w obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), tworzą liczne kolejne walory. Nagromadzenie ich w jednym mieście w tak dużej liczbie wynika nie tylko z bogatej przeszłości Torunia i jego dorobku, ale także położenia geograficznego.
 
Wśród tych kolejnych elementów największe znaczenie i potencjał mają:

 

   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.