Różnorodność turystyczna Torunia

Pod względem atrakcyjności turystycznej Toruń kojarzony jest głównie ze swoim historycznym centrum - Średniowiecznym Zespołem Miejskimskładającym się z trzech obszarów założonych w XIII w.: Starego Miasta, Nowego Miastazamku krzyżackiego. W tym aspekcie mieści się przede wszystkim materialna i niematerialna spuścizna w postaci wyjątkowego układu urbanistycznego (przestrzeni miejskiej) nadrzecznego-portowego miasta hanzeatyckiego, miasta podwójnego oraz wysokiej klasy zabytków ruchomych (dzieł sztuki) i nieruchomych (architektury), zwłaszcza gotyckich sakralnych i świeckich wyróżniających Toruń nie tylko w skali ogólnopolskiej; poza tym spuścizna kulturalna jednego z największych w dawnej Rzeczypospolitej ośrodków nauki i sztuki, a także dziedzictwo kopernikańskie i tradycje kulturowe.
 
Wszystko to kreuje Toruń jako drugie po Gdańsku najbardziej atrakcyjne i o unikatowych walorach turystycznych miasto na północy Polski, co znajduje potwierdzenie w wielu fachowych klasyfikacjach i zestawieniach znanych np. z poziomu kształcenia akademickiego, i w umieszczeniu Torunia na obiektywnych i opiniotwórczych listach i wykazach: Kanonie Miejsc Historycznych, Liście Pomników Historii RP innych fachowych klasyfikacjach i waloryzacjach oraz na najbardziej prestiżowej w skali globnalnej - Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Poza tym wymownym potwierdzeniem dużej atrakcyjności turystycznej Torunia jest wzrastający co roku ruch turystyczny (średnio rocznie 5% w latach 2009-2017), szacowany w 2019 r. na 2,5 mln turystów odwiedzających rocznie.
 
 
Promocyjne hasło Torunia "gotyk na dotyk" z jednej strony trafnie odzwierciedla to, co wyróżnia Toruń, z drugiej jednak spłyca w tym przekazie atrakcyjność miasta i sprowadza ją tylko do zdefiniowanego w haśle elementu, pomijając zupełnie całą gamę innych, nie mniej ważnych składników kształtujących całokształt różnorodności turystycznej atrakcyjności Torunia i jego genius loci.
 
Toruń to miasto o niezwykle różnorodnych, wysokiej klasy walorach i atrakcjach turystycznych –
Bogatą różnorodność turystycznej atrakcyjności Torunia, poza elementami wymienionymi na wstępie (tj. leżącymi w obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), tworzą liczne kolejne walory. Nagromadzenie ich w jednym mieście w tak dużej liczbie wynika nie tylko z bogatej przeszłości Torunia i jego dorobku, ale także położenia geograficznego.
 
Wśród tych kolejnych elementów największe znaczenie i potencjał mają:

 

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj