Okolice Torunia (województwo kujawsko-pomorskie)

w przygotowaniu

Neolityczne piramidy, rezerwaty archeologiczne, romańskie kolegiaty, zamki krzyżackie, monumentalny gotyk światowej rangi, renesans i manieryzm niderlandzki, klasycystyczne pałace i dworki polskie, XIX-wieczne twierdze obronne, znane uzdrowiska, jeziora i atrakcje przyrodnicze...
Kujawsko-pomorskie jest bardzo różnorodne, bo składa się z wielu odrębnych historycznie i geograficznie regionów. Łączy je leżący w centrum Toruń, będący jednym z najliczniej odwiedzanych miast polskich.
 
 
Toruń i cała reszta
Kujawsko-pomorskie - to województwo tak bardzo ciekawe, jak bardzo jest złożone i zróżnicowane. Bo to nie tylko Pomorze i Kujawy, to także inne regiony, każdy o innej przeszłości, innych zabytkach, innych krajobrazach, innych atrakcjach i innych walorach.
Najbardziej znanym miejscem jest tu oczywiście Toruń - dawne hanzeatyckie emporium handlowe ze swoimi monumentalnymi, cennymi zabytkami i całym Średniowiecznym Zespołem Miejskim wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, ze słynnymi piernikami czy nieodłączną postacią Mikołaja Kopernika (zobacz: Atrakcje Torunia).
Ale wszak skarby kujawsko-pomorskiego nie ograniczają się tylko do Torunia. Żeby je odkryć trzeba wyruszyć np. Szlakiem Piastowskim łączącym miejsca romańskie, związane z początkami państwa polskiego, albo udać się do Ziemi Chełmińskiej gdzie tworzyło się potężne państwo krzyżackie, z czasów którego zostały wspaniałe gotyckie budowle... 
 
 
Musisz zobaczyć. Największe atrakcje woj. kujawsko-pomorskiego
Toruń również z racji swego centralnego położenia stanowi centrum turystyczne województwa i jest dogodnym ośrodkiem pobytowym, skąd jest blisko w każdy atrakcyjny i ciekawy zakątek.
Odwiedzając Toruń i kujawsko-pomorskie koniecznie wypada zwiedzić i poznać flagowe miejsca tego województwa (zobacz znaczenie gwiazdek tutaj):
 
Biskupin 
Pałuki, 80 km na płd.-zach. od Torunia
 
Słynny rezerwat archeologiczny kultury łużyckiej sprzed ok. 2700 lat ze zrekonstruowanymi fragmentami osady.
Wyjątkowość Biskupina uznana jest wpisem na Listę Pomników Historii RP
 
Chełmno 
Ziemia Chełmińska, 45 km na płn. od Torunia
 
Urokliwe średniowieczne miasto, pełne wyjątkowych gotyckich zabytków, stolica historycznej i krzyżackiej Ziemi Chełmińskiej. Miasto bliźniacze Toruniowi, założone jednocześnie, tym samym dokumentem.
Wyjątkowość zabytków Chełmna uznana jest wpisem na Listę Pomników Historii RP
 
Ciechocinek  
Kujawy, 25 km na płd. od Torunia
 
Najsłynniejsze polskie uzdrowisko nizinne z zabytkowymi i wyjątkowymi tężniami solankowymi i innymi atrakcjami turystycznymi.
Wyjątkowość zabytków Ciechocinka uznana jest wpisem na Listę Pomników Historii RP
 
Strzelno  
Kujawy, 59 km na płd.-zach. od Torunia
 
Miasto słynne z niecodziennych i cennych zabytków romańskich, w tym 'kolumn strzelnieńskich'.
Wyjątkowość zabytków Strzelna uznana jest wpisem na Listę Pomników Historii RP
 
Golub-Dobrzyń   & Szafarnia 
Ziemia Chełmińska / Ziemia Dobrzyńska, 44 km na płn.-wsch. od Torunia
 
Słynny zamek Anny Wazówny i stare miasto, a w Szafarni muzeum Fryderyka Chopina
 
Radzyń Chełmiński  i inne zamki krzyżackie 
Ziemia Chełmińska, 58 km na płn.-wsch. od Torunia
 
Monumentalne ruiny zamku krzyżackiego są przykładem licznych zamków krzyżackich na Ziemi Chełmińskiej, pierwszym terytorium krzyżackim.
Tymczasem zamek w Radzyniu to nie jedyna atrakcja tego miasteczka
 
Kruszwica  
Kujawy, 52 km na płd.-zach. do Torunia
 
Miasto kujawskie z legendarną Mysią Wieżą i romańską kolegiatą, położone nad legendarnym Gopłem
 
Grudziądz  
Ziemia Chełmińska, 65 km na płn. od Torunia
 
Zabytkowa i malownicza starówka na wysokiej skarpie nadwiślańskiej z charakterystycznym zespołem spichrzy. Wyjątkowość zabytków Grudziądza uznana jest wpisem na Listę Pomników Historii RP.
 
Brodnica   i Pojezierze Brodnickie  
Ziemia Chełmińska, 67 km na płn.-wsch. od Torunia
 
Ciekawe średniowieczne miasto jest ośrodkiem Pojezierza Brodnickiego; dawniej ważny zamek krzyżacki
 
Piramidy kujawskie 
Kujawy, 95 km na płd. od Torunia
 
To niezywkłe grobowce z okresu neolitu, czyli sprzed 5000 lat (3700-3300 r. p.n.e.) zlokalizowane w Wietrzychowicach i Sarnowie na Kujawach, gdzie utworzono Park Kulturowy Wietrzychowice
 
Gotyckie kościoły Ziemi Chełmińskiej   
 
Gotycka sakralna architektura Ziemi Chełmińskiej odznacza się bardzo wysokim poziomem artystycznym i dużą liczebnością, co stanowi o jej unikatowości i wyjątkowości dziedzictwa
 
Bydgoszcz  
Kujawy, 47 km na zach. od Torunia
 
Wprawdzie nie posiada cennych starych zabytków na Starym Mieście, ale oferuje np. niecodzienną secesję i eklektyczną architekturę XIX-XX w., w tym m.in. nadrzeczną zabudowę zwaną Wenecją Bydgoską oraz Kanał Bydgoski wraz z zabytkowymi śluzami.
 
Chełmża  
Ziemia Chełmińska, 21 km na płn. od Torunia
 
Jedno z najstarszych miast z wyjątkowej klasy katedrą gotycką, będącą jedną z pierwszych budowli gotyckich na Pomorzu
 
Kanon krajoznawczy woj. kujawsko-pomorskiego 
W kanonie klasyfikujemy i szeregujemy poszczególne miasta i atrakcje turystyczne wg ich rangi turystycznej wynikającej z obiektywnie stwierdzonych wartości artystyczno-historycznych walorów krajoznawczych, turystycznych, dóbr kultury i dziedzictwa historycznego, obiektów historii najnowszej i współczesnej działalności człowieka, poziomu usług rozrywkowych i handlowych.
Kanon ten bierze pod uwagę dotychczasowe klasyfikacje i opracowania, jak np. Lista Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Lista Pomników Historii RP, analizy Głównego Urzędu Statystycznego i innych.
► Zobacz klasyfikację atrakcyjności turystycznej miejsc woj. kujawsko-pomorskiego >>>
 
Blisko i po drodze
Siedzibą władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego jest położony w jego centrum Toruń, który jednocześnie jest wizytówką i najbardziej znanym miejscem województwa.
Takie centralne położenie Torunia, na styku różnych regionów historyczno-geograficznych (Kujaw na południu, Ziemi Chełmińskiej (Pomorza) na północy i Ziemi Dobrzyńskiej na wschodzie) czyni z miasta doskonały punkt wypadowy w zróżnicowane i bardzo ciekawe miejsca historyczne, związane z historią Polski oraz obszary o różnokulturowych i różnoepokowych cennych zabytkach. Poza tym znajduje się tu wiele możliwości wypoczynku: w licznych gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wypoczynkowych nad akwenami wodnymi (jeziora, pojezierza, zalewy).
Z Torunia jest wszędzie blisko. Nie potrzeba dużo czasu, aby dostać się stąd oraz zwiedzić i poznać praktycznie wszystkie podstawowe walory, które region ten oferuje.
 
 
Najważniejsze fakty
♦ powierzchnia: 17971,34 km2
♦ liczba mieszkańców: 2 mln
♦ liczba gmin: 144
♦ liczba powiatów ziemskich: 19
♦ liczba powiatów grodzkich: 4 (Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek)
♦ siedziba administracji samorządowej: Toruń (Urząd Marszałkowski, Zarząd Woj., Sejmik Woj.)
♦ siedziba administracji rządowej: Bydgoszcz (Urząd Wojewódzki)
♦ drogi: autostrada A1 (E75) Helsinki-Gdańsk-Toruń-Cieszyn-Ateny; nr 5 (E275) Gdańsk-Praga, nr 10 Warszawa-Toruń-Szczecin, nr 15 Poznań-Toruń-Olsztyn
♦ regiony historyczno-geograficzne: Ziemia Chełmińska, Kujawy, Ziemia Dobrzyńska, Pałuki, Krajna (część), Bory Tucholskie, Kociewie (część)
Ekspresowo przez dzieje
Ziemie i miasta wchodzące w skład dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego nigdy w przeszłości nie tworzyły jednego organizmu, powiązanego wspólnymi więzami politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi czy geograficznymi. Są tu krainy, które w średniowieczu rządzone były przez pomorskich, mazowieckich, kujawskich książąt, ale i przez pogańskich Prusów, później zaś przez Krzyżaków i polskich królów.
W Rzeczpospolitej przedrozbiorowej północna i środkowa część obszaru dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego wchodziła w skład Prus Królewskich, ale obecnie dwa z trzech najważniejszych miast Prus Królewskich – Gdańsk i Elbląg – są poza granicami województwa, a tylko trzecie z nich - Toruń znajduje się w tym obszarze.
W czasie rozbiorów ziemie te podzielone były przez Niemcy i Rosję, a w okresie międzywojennym wprawdzie wchodziły w skład Rzeczypospolitej, ale podzielone między województwa: pomorskie, poznańskie i warszawskie, a dopiero od 1938 r. stanowiły centralną i południową część powiększonego woj. pomorskiego z siedzibą w Toruniu (zobacz: Toruń międzywojenny).
W latach 1975-1999 natomiast dzieliły się na województwa toruńskie, włocławskie i bydgoskie.
To wszystko sprawia, że trudno jest utożsamić dzisiejsze województwo kujawsko-pomorskie z jakąś konkretną tradycją, historią czy regionem i dlatego województwo to jest sztucznym zlepkiem odrębnych regionów.
 
O każdej porze roku
Kujawsko-pomorskie to nie tylko Toruń, Ciechocinek, Chełmno, Biskupin czy Pojezierze Brodnickie. To województwo ma do zaoferowania o wiele więcej możliwości, posiada różnorodne walory do rozwijania różnych form turystyki w różnych porach roku.
Zwiedzanie i poznawanie wspaniałych zabytków, burzliwej przeszłości wielu tutejszych miast czasem nawet jest bardziej efektowne i efektywne poza szczytem sezonu - zimą i jesienią, zwłaszcza w Toruniu, który wtedy odsłania pełniej swoje oblicze pozbawiony licznych letnich ogródków kawiarnianych, liści na drzewach czy tłumów turystów. Zimową porą także w kujawsko-pomorskiem można dodatkowo skorzystać np. z przygotowanych stoków narciarskich. Szczególnie urokliwa jest zimowa przygoda w kajaku dla chcących spróbowac spływu Brdą, Drwęcą.
Jesień i wiosna to natomiast najlepszy czas na poznawanie uroków z perspektywy roweru czy siodła. Znajduje się tu wiele szlaków rowerowych i konnych oraz wiele innych możliwości dla uprawiania turystyki aktywnej. Szczególne walory przyrodniczo-geograficzne i krajobrazowe kujawsko-pomorskiego przesądziły, że znajduje się tu aż 9 parków krajobrazowych, liczne rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu. Grzybiarze natomiast chwalą jesienne zbiory w Borach Tucholskich, w lasach brodnickich czy toruńsko-bydgoskich.
Latem czysta woda jezior z Zalewem Koronowskim, Gopłem i Pojezierzem Brodnickim na czele przyciąga amatorów żeglarstwa, windsurfingu, kajaków czy wypoczynku na plaży i wśród natury. Turystów lubiących wodę przyciągają spływy jeziorami i rzekami: Brdą, Drwęcą, Wdą, meandrującymi malowniczo wśród lasów, łąk, czasem wąwozów.
Poza sezonem letnim czekają międzynarodowe imprezy i wydarzenia kulturalne...
 
Dla zdrowia
Kujawsko-pomorskie ma również ofertę w kurortach dla wszystkich szukających regeneracji i zdrowia. Choćby wspomnieć tylko kujawski Ciechocinek - najsłynniejsze i największe polskie uzdrowisko nizinne, położone jedynie 25 km na południe od Torunia. Ciechocinek obfituje w złoża solanek ciepliczych, piękne parki, zabytkową architekturę uzdrowiskową, urządzenia sportowo-rekreacyjne, liczne pensjonaty i ekskluzywne hotele, a przede wszystkim posiada słynne i unikatowe tężnie solankowe. Spacer pomiędzy nimi to doskonała dawka zdrowego powietrza nasyconego jodem i mikroelementami.
W XIX wieku powstało inne kujawskie uzdrowisko - Inowrocław, dysponujący także solankami, sanatoriami, a także tężniami, chociaż już współczesnymi.
Z początku XX w. natomiast pochodzi uzdrowisko Wieniec Zdrój, położone w rozległym masywie lasów sosnowych i powietrzem nasyconym eterycznymi substancjami.
Najmłodszą jest natomiast geotermia w pomorskim Grudziądzu z leczniczymi ciepłymi wodami solankowymi.
 
 
Regiony i miasta. Różnorodność i odmienność kujawsko-pomorska
Żadne inne województwo w Polsce nie jest stworzone tak sztucznie jak kujawsko-pomorskie, tzn. żadne inne nie łączy aż tak dużej liczby (7) odrębnych historycznie, kulturowo i geograficznie regionów. Regionów, które nigdy w przeszłości nie były powiązane ze sobą tak, jak są teraz. Prowadzi to do rozmycia tożsamości kulturowej i zubożenia kulturowego poszczególnych regionów tworzących to województwo.
Kujawsko-Pomorskie jest więc bardzo krzywdzące i zgubne dla zachowania tożsamości i dziedzictwa poszczególnych regionów wchodzących w jego skład. Bo kreowana z inspiracji władz wojewódzkich "wspólnota", "poczucie jedności" i nowej "tożsamości" tego województwa wpływa siłą rzeczy jednocześnie na marginalizowanie, pomijanie odrębności historyczno-kulturowych, rozmywanie więzi poszczególnych regionów; wpływa na zapominanie o cechach wspólnotowych i unikatowych, które charakteryzują poszczególne regiony i stanowią o ich odrębności względem innych regionów tego samego województwa. Powoduje to np. traktowanie cech jednego regionu jako charakteryzujących całe województwo przy jednoczenym pomijaniu faktu, że np. Ziemia Chełmińska (z takimi miejscowościami jak np. Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie) to nie Kujawy, itp.
Budowaniu nowej "świadomości regionalnej" ma służyć też wydana w 2017 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 600-stronicowa publikacja pt. "Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego", której już sam tyłuł sugeruje jakoby wspólnotę i jednorodność cech tego "regionu", jego długą historię (dzieje) przy jednoczesnym przemilczeniu zasadniczej odrębności regionów.
► Więcej >>>
 
 
Dziedzictwo kulturowe kujawsko-pomorskiego
Turystyka kulturowa, i jej odmiana - turystyka miejska, jest najsilniejszą dziedziną turystyki w województwie kujawsko-pomorskim.
Obszar obecnego województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzował się w przeszłości dużą różnorodnością kulturową, ale też polityczną i administracyjną. W skład jego weszły bowiem terytoria, których dzieje na przestrzeni wieków były odmienne, lub które w pewnych okresach dziejowych były politycznie zależne od różnych organizmów państwowych. Konsekwencje tego są widoczne do dziś i przejawiają się choćby w złożoności nazwy województwa, zachowaniu zróżnicowanych regionalnych i lokalnych atrybutów tożsamości kulturowej, odrębnością zachowanych materialnych i niematerialnych dóbr kultury, czy różnorodnością krajobrazu kulturowego. Skomplikowane dzieje terenów tworzących dziś województwo kujawsko-pomorskie, miały zasadniczy wpływ na stopień zachowania charakterystycznych dla poszczególnych grup cech tożsamości lokalnej.
► Więcej >>>
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (3)
Kamil, 2019-07-29 19:11:22
To fakt. Kujawsko-pomorskie jest dobre na każdą pore roku. Nie ma znaczenia czy lato czy zima czy jakakolwiek inna pogoda. Jak chce się połazić to do Ciechocinka, a jak potańczyć do Konecka do venus planet. Niezaleznie od wieku. Uwielbiam wracac w te okolice
mel, 2019-08-24 10:16:43
Znakomity portal, o wielu miejscach, ani o historii tych miejsc nawet nie miałam pojęcia.
MM, 2021-05-21 15:01:22
bywam tam od 30lat zmieniło się wiele  ,ale klimat jest
Ciechocinek Toruń niezapomniane chwile  ,
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj