Kanon krajoznawczy województwa kujawsko-pomorskiego (klasyfikacja atrakcyjności turystycznej)

W kanonie klasyfikujemy i szeregujemy poszczególne miasta i atrakcje turystyczne wg ich rangi turystycznej wynikającej z obiektywnie stwierdzonych wartości artystyczno-historycznych walorów krajoznawczych, turystycznych, dóbr kultury i dziedzictwa historycznego, obiektów historii najnowszej i współczesnej działalności człowieka, poziomu usług rozrywkowych i handlowych.
Kanon ten bierze pod uwagę dotychczasowe klasyfikacje i opracowania, jak:
 • Lista Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (od 1978 r.)
 • Lista Pomników Historii RP (od 1994 r.)
 • Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych (GUS, 2015)
 • Kanon Krajoznawczy Polski (PTTK, 2000)
 • Klasyfikacja atrakcyjności turystycznej Polski w aspekcie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski (prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, dr Bogdan Mikułowski, 1993)
 • Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych w Polsce (Instytut Turystyki, 1979)
 • Klasyfikacja turystyczna miejscowości i terytorialnych jednostek administracyjnych w Polsce (GKKFiT, 1977)
 • Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski (GKKFiT, 1971)
 • Wykaz i klasyfikacja miejscowości turystycznych w Polsce Głownego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki (1965)
 • i inne
Szczególne znaczenie dla klasyfikacji ma wysoka atrakcyjność turystyczna walorów krajoznawczych występujących w wielkich centrach krajoznawczych, wyrażająca się względami estetycznymi i dydaktycznymi, unikatowością walorów, ich wielkością i związaną z nimi historią, znaczeniem dla historii architektury, nowoczesnością rozwiązań technicznych.

Zadaniem przygotowania kanonu i klasyfikacji jest m.in. ukierunkowanie zainteresowań turystów w stronę obiektywnie stwierdzonych wartości szczególnie cennych i znaczących w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 
 
  Trzema gwiazdkami oznaczono:
miejsca spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 
 • szczególna atrakcyjność miejscowości, których odwiedzenie jest warte specjalnej podróży międzynarodowej
 • bardzo wysokie wartości artystyczne i historyczne dużych zgrupowań obiektów i zespołów architektonicznych w połączeniu z istotnymi walorami krajobrazowymi, unikatowe obiekty przyrodnicze o wysokich walorach krajobrazowych
 • miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
 • miejsca wpisane na Listę Pomników Historii RP
 • Toruń
 
 Dwiema gwiazdkami oznaczono:
miejsca spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 
 • duża atrakcyjność miejsc, dla odwiedzenia których warto zboczyć z drogi do celu podróży międzynarodowej
 • wysokie wartości historyczne i artystyczne zgrupowań obiektów, zespołów i pojedynczych obiektów architektury, interesujących krajobrazowo, inne zabytki kulturowe o znaczeniu ogólnopolskim
 • miejsca wpisane na Listę Pomników Historii RP
 • Biskupin, Chełmno, Ciechocinek, Grudziądz, Strzelno, Włocławek
 
 Jedną gwiazdką oznaczono:
miejsca spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 
 • miejscowości i pojedyncze obiekty o walorach artystycznych, architektonicznych i historycznych o znaczeniu w skali ogólnopolskiej lub miejsca wpisane na Listę Pomników Historii RP
 • mniejsze zgrupowania i pojedyncze obiekty architektury, zabytki i przejawy działalności kulturowej; osadzone w charakterystycznym krajobrazie, o wyjątkowym znaczeniu regionalnym
 • ośrodki koncentracji turystyki wypoczynkowej, o wysokich walorach wypoczynkowych, zróżnicowanej ofercie noclegowej i rozbudowanym zapleczu urządzeń towarzyszących
 • miejsca posiadające adekwatną infrastrukturę turystyczną i paraturystyczną
 • Golub-Dobrzyń, Kruszwica, Lubostroń, Mogilno, Radzyń Chełmiński, Szafarnia, Zespół zamków krzyżackich Ziemi Chełmińskiej, Pojezierze Brodnickie 
 
  Pustą gwiazdką oznaczono: 
 

 

Data publikacji: 2016-11-26

Kontakt

tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
formularz kontaktowy
 
 
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi od momentu powstania Portalu w 2015 r. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
Polityka cookies
 
Jeżeli chcesz opublikować swój artykuł lub napisać do Toruńskiego Portalu Turystycznego ponieważ gdzieś do tekstu wkradł się błąd, chcesz nawiązać współpracę lub po prostu przekazać swoją opinię, możesz to zrobić używając adresu mailowego biuro@toruntour.pl. Żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi!
 
Zostań naszym patronem. Poznaj szczegóły i możliwości tutaj