Parki, Ogrody, Rezerwaty, Lasy

 
 
Dziś Toruń jest ze wszystkich stron otoczony lasami, jest miastem zielonym, ponieważ aż ponad 50% powierzchni miasta zajmuje zielonaniebieska przestrzeń, czyli powierzchnie aktywne przyrodniczo. Do dyspozycji w Toruniu jest ok. tysiąc hektarów zieleni urządzonej, czyli lasów komunalnych, parków, skwerów, a także tereny dzikie i półdzikie, jak np. Kępa Bazarowa - wyspa wiślana z rezerwatem przyrody, położona naprzeciwko historycznego centrum Torunia, czy Góra Buchta. Właśnie to ostatnie miejsce kryje w sobie jeszcze ogromny niezagospodarowany potencjał; obszar ciekawie i malowniczo położony na wyższych terasach wiślanych i ich zboczach, mający urozmaicone ukształtowanie, bogate zasoby dziedzictwa kulturowego w postaci unikatowego Fortu I Twierdzy Toruń może stać się jednym z najciekawszych krajobrazowo i przyrodniczo miejsc w Toruniu.

W Toruniu są również duże tereny zielone wpisane do rejestru zabytków, np. Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu (jeden z najstarszych parków miejskich w Polsce, założony w 1817 r.), Park Tysiąclecia, Ogród Zoobotaniczny, część parku Glazja i kilka rezydencjonalnych ogrodów zabytkowych (>>>). Niezwykle popularnym miejscem odpoczynku na łonie natury są Błonia nad Martwą Wisłą oraz Barbarka - duży kompleks leśny w północno-zachodnich krańcach Torunia, wyposażony w odpowiednią infrastrukturę rekreacyjno-sportową, ośrodek edukacji ekologicznej. Atrakcyjność Barbarki potęguje jej historia sięgająca XIII w. i materialne ślady tej historii zachowane do dziś. Warto w Toruniu więc spędzić czas w niezwykłych okolicznościach przyrody i cieszyć się jej pięknem.
 
 
Toruń uznawany jest za zielone miasto.
Poza parkami, skwerami, zieleńcami rozwinięta jest urządzona zieleń przyuliczna. Szczególnie atrakcyjne są otaczające Toruń niemal z każdej strony obszary leśne, z których Barbarka jest bardzo dobrze zagospodarowana i przyciąga rzesze odwiedzających.
Na obszarze miasta i jego obrzeżach wiele jest także obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną, a prawdziwą ciekawostką jest duży rezerwat przyrody (wspomniana Kępa Bazarowa) w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta.
 
Specyficzną dla Torunia formą zieleni jest zieleń forteczna. Towarzyszy ona obiektom fortecznym, wchodzących w skład XIX-wiecznej Twierdzy Toruń. Z wewnętrznym pierścieniem fortyfikacji związany jest pas Plant wokół Średniowiecznego Zespołu Miejskiego. W skład tego pierścienia wchodzą też m.in. park Glazja na Jakubskim Przedmieściu (na stoku Fortu Św. Jakuba) i Park Tysiąclecia wokół fortu Przyczółek Mostowy.
Dużą wartość przyrodniczą, ekologiczną i rekreacyjną, a także historyczną, przedstawiają tereny zieleni związane z zewnętrznym pasem fortyfikacji. Zadrzewienia forteczne pełniły głównie funkcje: konstrukcyjną (stabilizacja nasypów), przeszkodową, maskującą i klimatyczną. W skład zieleni fortecznej wchodzą murawy trawiaste, grupy drzew i krzewów, szpalery drzew i lasy. Podlega ona ochronie konserwatorskiej.
 

  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.